Dagsavisen mener

For tidlig tvang

Regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd er uforståelig og undergravende for streikeinstituttet.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Før helga brøt Høyre-regjeringen inn mot de streikende i kommunene med tvungen lønnsnemnd. Da hadde det vært lovlig konflikt mellom Unio og KS i bare åtte dager.

Lista er lagt altfor lavt for tvungen lønnsnemnd og hensynet til liv og helse når en isolert situasjon og brannfare ved et søppelanlegg i Fredrikstad tvinger grunnskolelærere tilbake på jobb helt andre steder i landet. Argumentet virker nesten konstruert.

Fagbevegelsen må være svært bekymret for en slik bruk av dette absolutte maktmiddelet i helt legitim interessekamp.

—  

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) bedyrer at han ikke hadde noen intensjoner om å bryte inn i streiken og bruker store ord om streikerettens ukrenkelighet. Men han hevder situasjonen i Fredrikstad likevel ikke ga ham noe annet valg da åtte Unio-medlemmer ved anlegget var tatt ut i streik. Røe Isaksens ord blir farlig tomme.

Det kan være at ønsker om dispensasjon for de åtte arbeiderne fra KS ikke er konstruktivt møtt fra Unio, her står ord mot ord, men det er vanskelig å forstå at en akutt fare ett sted skal ha universell innflytelse på en helt lovlig, fullt forsvarlig og enn så lenge kortvarig streik. Dette er lite smidig håndtert. Den gryende faren i Fredrikstad burde vært løst lokalt og ikke fått noen påvirkning på en nasjonal streik under opptrapping.

Fagbevegelsen må være svært bekymret for en slik bruk av dette absolutte maktmiddelet i en helt legitim interessekamp. Vi mener regjeringens grep var svært prematurt, og er prinsipielt veldig begrensende for streik som virkemiddel. Tvungen lønnsnemnd i dette tilfellet kan få langvarig virkning og går ut over den grunnleggende tilliten mellom arbeidstakere og arbeidsgivere i alle sektorer, og undergraver respekten for reglene i arbeidskonflikter og svekker det norske demokratiet.

Unios medlemmer er selvsagt svært provosert. 20.000 måtte mandag tilbake på jobb. 2000 Unio-organiserte fortsetter streiken i Oslo, som er eget tariffområde. Viljen til å oppnå resultater må være betydelig skjerpet. Også hos sykepleierne hos Unio, som er i ferd med å trappe opp streiken ved sykehusene. Regjeringen har med sitt vedtak skapt en enda bitrere konflikt.