Dagsavisen mener

Renta opp i høst

.
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Statistisk sentralbyrå (SSB) tror at renta går opp i september. Norges Bank har tidligere annonsert renteoppgang i løpet av siste halvår. Skal vi tro SSB som spår og Norges Bank som bestemmer, vil den historisk lave styringsrenta på null prosent ikke vare året ut.

Aps gamle slagord om hele folket i arbeid er like aktuelt nå som ved valget i 1933.

Det er et dårlig tegn for folk med stor boliggjeld, men det er bra for folk med penger spart i banken. Lav rente gjør det lønnsomt å investere i boliger og eiendom, mens banksparing er et tapsprosjekt. Boligprisene fyker i været. SSB mener at den kommende renteoppgangen vil føre til at boligprisene flater ut. Det er viktig for ungdom og andre som skal inn på boligmarkedet.

Varselet om at renta skal opp i høst er et tegn på at landets økonomi er på bedringens vei. Pandemien har bremset den økonomiske aktiviteten og ført til etterkrigstidas høyeste arbeidsløshet. Etter hvert som samfunnet gjenåpnes og folk blir fullvaksinerte, vil økonomien ta seg opp. SSB regner med at den økonomiske aktiviteten mot slutten av året er på samme nivå som før koronaen traff landet i februar 2020.

Ettervirkningene av det økonomiske tilbakeslaget internasjonalt og smitteverntiltakene her i landet, vil likevel prege norsk økonomi i lang tid framover. Først i 2023 regner SSB med at arbeidsledigheten er på det nivået som vi regner som et normalt nivå for Norge.

Det knytter seg stor usikkerhet til utviklingen på arbeidsmarkedet. Erfaringen er at en sterk øking i arbeidsløsheten biter seg fast på et uakseptabelt høyt nivå. Det må bli en hovedoppgave for regjeringen i månedene framover å få ned arbeidsløsheten. Alle effektive finanspolitiske virkemidler må tas i bruk. Kampen mot arbeidsløsheten kan ikke overlates til markedskreftene.

Det må ikke stå på pengene. Landet har råd til å satse stort på å få ledigheten ned. Den beste investeringen samfunnet kan gjøre er å få de arbeidsløse tilbake på jobb.

Aps gamle slagord om hele folket i arbeid er like aktuelt nå som det var ved valget i 1933. Ledigheten må derfor bli en hovedsak i valgkampen. De rødgrønne partiene bør klare å overbevise velgerne om at de har en bedre politikk for full sysselsetting enn den borgerlige blokken.

Mer fra: Dagsavisen mener