Dagsavisen mener

Medlemmene må få makta

Obos-ledelsen jobber febrilsk for å roe medlemsopprøret. Men medlemmene må lyttes til og det må komme endringer.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det er snart bare tre uker igjen til generalforsamlingen i Obos. Et møte som boligsamvirkets administrasjon og direksjon før har hatt full kontroll på. Nå er opptakten preget av uro rundt boliggiganten.

Bråket handler om hva Obos skal være, og for hvem. Tilbake i glemselens tåke ligger selskapets opphav, et sosialdemokratisk boligverktøy for Oslo kommune. Nå er Obos et hyperkommersielt nasjonalt og internasjonalt boligselskap med enorme finansielle muskler. Hvem bestemmer kursen? Er det selskapets ansatte eller eiere? Utfordringen er samvirkemodellen med over en halv million medlemmer. Nå ønsker sterke krefter at medlemmene selv skal få hender på rattet. At eierne skal få en større rolle.

Administrasjon og styre i Obos har hatt en heftig vår. Selskapets direktør Daniel Siraj har hatt mange kritiske saker mot seg i mediene. Presset for forandring er stort, og for at medlemsdemokratiet skal styrkes.

Store verdier kan settes i fond der avkastningen går til Oslo og borgernes beste.

Onsdag møtte Obos-ledelsen medlemmene på det første av fire digitale møter designet for å dempe gemyttene og svare på de mange spørsmålene som har dukket opp denne våren. Det er utviklet en ny bevissthet rundt medlemmenes rolle, som grunnleggende utfordrer måten Obos har jobbet på de siste tiårene. Det første møtet skal ha vært preget av forutsigbar monolog fra direktør Sirajs side. Et rituelt pliktløp fra Obos-ledelsens side. Nå venter ytterligere tre møter.

Selskapets styre har oppskriftsmessig satt ned et utvalg som skal vurdere medlemsdemokratiet. Det er bra, det er en innrømmelse, og er et første steg mot et reformert Obos. Opprørerne kan heller ikke forvente en revolusjon over natta, hastig gjennomført på en generalforsamling, men må være glade for den betydelige oppmerksomheten og bevegelsen som er skapt. Nå kreves tålmodighet. Generalforsamlinga neste år er viktigere enn årets.

Obos må endres, og det vil og bør ta tid å snu en slik supertanker. Medlemmene må garanteres innflytelse, selv om dette er praktisk utfordrende når de er så mange. Dette er grunnmuren i nye Obos. Deretter bør boligsamvirket, i dialog med sine eiere, vurdere egen identitet og tydeligere definere et oppdrag. Hvordan Obos-musklene skal brukes, rett og slett.

Vi mener Obos bør avgrense sin samfunnsmessige rolle til å være en boligutvikler i Oslo-området. Med fokus på å bygge rimelige boliger til sine medlemmer. Det betyr at annen virksomhet som bank, megling og store eierposter i entreprenørselskaper kan selges og at store verdier kan settes i fond der avkastningen går til Oslo og borgernes beste.

Mer fra: Dagsavisen mener