Dagsavisen mener

Et dårlig signal

At regjeringen nå prioriterer å vaksinere sin egen yrkesgruppe, er et uheldig signal å gi til en sliten befolkning.

Nå er det politikernes tur til å få vaksine – etter at regjeringen besluttet å la alle våre folkevalgte gå foran resten av oss i vaksinekøen.
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

I forrige uke gikk regjeringen inn for at rundt 500 personer på Stortinget, i regjeringen, på Slottet og i Høyesterett skal rykke framover i vaksinekøen. Det betyr at uvaksinerte stortingsrepresentanter får tilbud om vaksine denne uka, uavhengig av alder og helsestatus. Det har skapt reaksjoner, forståelig nok.

Avgjørelsen om å la våre folkevalgte «snike» i vaksinekøen kommer på et tidspunkt da bare halvparten av de ansatte ved Helse Midt-Norge har fått første dose av koronavaksinen, ifølge Adresseavisen. Helsedepartementet opplyser til VG at 66 prosent av helsepersonell som jobber pasientnært nå har fått første dose.

«Urettferdig», kaller lege Trude Basso ved St. Olavs hospital i Trondheim avgjørelsen i VG. «Underlig», sier Legeforeningens president Marit Hermansen. Vi stiller oss bak begge beskrivelsene.

Forslag om å prioritere vaksine til dem som står i utsatte jobber, har blitt avvist av regjeringen

Vi har alle innfunnet oss med at det finnes en køordning for vaksine. Først de eldste og sykeste – de mest sårbare blant oss. På nasjonalt nivå har vi nå kommet til aldersgruppen mellom 55 og 64 år, etter å ha jobbet oss nedover fra de aller eldste. Forslag om å prioritere vaksine til dem som står i utsatte jobber, har blitt avvist av regjeringen. Lærere, barnehagepersonell, butikkmedarbeidere, transportarbeidere, ansatte i barnevernet. Alle må de pent vente på tur.

Beslutningen om å vaksinere samtlige politikere på Stortinget kommer ikke etter anbefaling fra FHI, men er fattet av helsedepartementet på egen hånd. Det bare bidrar til den litt vonde smaken. Den nasjonale dugnaden svekkes hver gang viktige avgjørelser om fordeling av den knappe goden vaksine oppleves som urettferdige og uforståelige. Som denne politikervaksinen.

Tillit er et nøkkelord i beskrivelser av det norske samfunnet. Vi har tillit til hverandre, og til dem vi har valgt til å styre. Vi innfinner oss med regler og prioriteringer fordi vi stoler på at de er fattet i beste mening. Når våre folkevalgte nå går foran i vaksinekøen, svekkes denne tilliten. Tankene går til samfunn mindre preget av tillit, der politikerne gjerne oppfattes som en «politisk klasse» som bruker sine posisjoner til å kare til seg.

Vi er ikke der i Norge. Denne prioriteringen av våre folkevalgte i vaksinekøen påvirker trolig heller ikke takten i vaksineringen av oss andre. Det er likevel et uheldig signal å gi til en sliten befolkning.

Det er direkte uklokt av regjeringen å øke temperaturen ved å prioritere sin egen yrkesgruppe i vaksinekøen

Regjeringen mener tiden nå er inne for å sikre at «demokratiet og samfunnet fungerer i den videre pandemihåndteringen». Det kunne vært et forståelig argument – for flere måneder siden. I dagens situasjon, med lav smitte og høy vaksinegrad, blir avgjørelsen først og fremst symbolpolitikk. Feilslått symbolpolitikk.

Temperaturen er høy i debatten av vaksinefordeling mellom landets kommuner. Da er det direkte uklokt av regjeringen å øke temperaturen ved å prioritere sin egen yrkesgruppe i vaksinekøen foran alle oss andre.

Mer fra: Dagsavisen mener