Dagsavisen mener

Endelig en skjevfordeling som monner

Oslo er hardere rammet av pandemien enn resten av landet. Endelig kan vi få en forskjellsbehandling som tar hensyn til den virkeligheten.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Vi har levd i nedstengt i mer enn 14 måneder nå. Vi er alle slitne, uansett hvor i landet vi bor. Det er likevel et faktum at covid-19-pandemien rammer i ulik grad rundt i landet. Derfor støtter vi helhjertet den differensierte vaksinasjonsstrategien regjeringen nå – endelig – vurderer.

Statsminister Erna Solberg (H) presenterte den nye strategien like før nasjonen tok langhelg onsdag. Aldersgruppen 18–24 år og aldersgruppen 40–44 år skal vaksineres samtidig. Deretter vil aldersgruppen 25–39 få tilbud om vaksine. Og viktigst i denne sammenhengen: Regjeringen vurderer å følge Folkehelseinstituttets anbefaling om at 24 kommuner på Østlandet, heri opptatt Oslo, får 60 prosent flere vaksiner fram til de voksne innbyggerne er vaksinert. Det vil i sin tur innebære at 319 kommuner over et gitt tidsrom får rundt 35 prosent færre doser enn befolkningsnøkkelen tilsier.

Det har vært et vondt og vanskelig, langt år for oss alle. Kulturlivet er lagt brakk, serveringsbransjen sliter. Mange har mistet jobben. Besteforeldre får ikke sett sine barnebarn, mange sitter ensomme hjemme uten nettverk og sosial omgang, de unge mister viktige, formative år. Økonomien har gått i stå. Pandemien har herjet fælt med oss – og vi er tross alt et av landene som har kommet best ut av dette vanskelige året.

Det er grenser for hvor lenge folk i denne byen kan forventes å holde ut.

—  

I Norge er det likevel slik at vi som lever og virker i hovedstaden har dratt det tyngste lasset. Denne byen har vært helt stengt siden november. Det er slett ikke meningen å underslå vanskene i resten av landet – men den situasjonen er Oslo alene om. Oslo er stengt. Fortsatt. Det tærer på befolkningen. Det er grenser for hvor lenge folk i denne byen kan forventes å holde ut.

I en slik situasjon er det ikke bare riktig, men helt nødvendig, at regjeringen nå åpner for å skjevfordele vaksinene så det monner. Det er åpenbart riktig å sette inn støtet der situasjonen er vanskeligst.

«Det blir galt at russ i østlandsområdet skal vaksineres, når 65–75-åringer i Ålesund med underliggende sykdommer ikke er vaksinert», sa Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal da regjeringen lanserte sin nye vaksinestrategi 12. mai. Det er ikke vanskelig å skjønne frustrasjonen. Vi håper likevel at folk ute i resten av landet innser at en skjevfordeling som den regjeringen nå åpner for, kommer oss alle til gode.

Det er det nasjonale smittetrykket som avgjør hvor strenge nasjonale tiltak vi må leve med. Det er til beste for hele landet vi får ned smittetrykket i Oslo.