Dagsavisen mener

Grønn energibølge

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Menneskehetens energisug har ført kloden til terskelen av katastrofe. Forbruket av olje, gass og kull har mettet atmosfæren med klimagasser som sakte, men sikkert kan kvele livet på jorda. Nå kommer det gode nyheter om at grønn, fornybar energi har vind i seilene.

Tidligere denne uka publiserte det internasjonale energibyrået IEA tall for 2020. De viser den største veksten i grønn kapasitet fra vind- og solenergi siden 1999. Kapasiteten i strømproduksjonen økte med rundt 280 gigawatt (GW) i løpet av koronaåret, og vil øke med samme volum i 2021 og 2022. Økningen på 45 prosent fra 2019 til 2020 betyr at koronapandemien altså ikke har stoppet opp utviklingen. Det er svært gledelige nyheter.

Takten i utvinning av grønn energi øker, men utgjør fortsatt en svært liten andel av totalforbruket.

—  

Politikk og krav om reduksjon i klimagassutslipp fungerer. For å stagge utslippene, satses det nå tungt på fornybar energi over hele verden og at de største landene har kommet kraftfullt på banen. Byrået trekker fram politisk pålagte frister som har gitt betydelig bedre kapasitet i Kina, USA og Vietnam. Investeringene har vært enorme. Fornybar energi sto for 90 prosent av den nye kraftproduksjonen som ble bygget i fjor.

Det er en suksess å glede seg over, men det er også et stort tankekors at utslippene av CO2 fortsetter å øke. Verden bruker i et normalår stadig mye kull, som forbrennes for å skape elektrisitet. Lavere aktivitet gjennom koronapandemien har senket energietterspørselen i verden, og selv om takten i utvinning av grønn energi øker, utgjør denne fortsatt en svært liten andel av totalforbruket. Og det er et stort problem at grønt ikke erstatter svart, men mest besørger veksten i etterspørsel. I energibyråets analyser er det fortsatt et enormt sprik mellom det oljeforbruket som det er planlagt for og det som vil bety bærekraftig utvikling.

IAE trekker særlig fram Kina som en svært sentral bidragsyter, og landet sto i fjor bak 50 prosent av veksten. Og landet er den suverent viktigste aktøren innen produksjon av nødvendige mineraler og teknologi. Men Kina er samtidig en versting når det gjelder å bygge nye kullkraftverk. Landets geopolitiske motstander USA henger relativt etter, og leder fortsatt an som den største aktøren innen utvikling av fossilt brensel og besitter enorme reserver. Det er en utfordrende spagat for USA og verden.

Tilgangen til olje har historisk sett bidratt til mange kriger, framtidas energitilgang vil også være kilde til stormaktkamp og konflikt.