Dagsavisen mener

Ikke mer husrasering

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

LEDER: Bygging av det nye togsporet gjennom Moss førte til at 121 bygninger i Værlegata/Fjordveien-området ble revet. Det er en bygningsrasering som savner sidestykke i byens historie. Moss kan ikke tåle nok et slikt raseringsarbeid; heller ikke for bygging av en ny riksvei 19 fra ferjeleiet til E6.

I en grundig Moss Avis-artikkel 4. mai i år skisseres Statens vegvesens mest aktuelle løsninger for bygging av en ny RV19. Dette er løsninger som på ny krever betydelige arealer i områder der det er mange boliger, næringsbygg og institusjoner. Det er prislappen, som samferdselsminister Knut Arild Hareide har satt på prosjektet, som er hovedårsak til at mange bygninger må rives. Med en øvre økonomisk ramme på fire milliarder, er det ikke mulig å legge hele veistrekningen i tunnel fra ferjeleiet til E6.

I en lederartikkel 9. april i år slo vi fast at det vil det være naturlig å flytte ferjeleiet til Kleberget, og at nye RV19 bygges i tunnel fra Kleberget til E6 ved Årvoll. Og da må det være tunnel helt fram til E6. Dette er et standpunkt vi holder fast ved, og som Mossepolitikerne i alle partier bør samle seg om. Hvis Moss kommunestyre kan komme fram til et enstemmig og entydig vedtak, vil det utgjøre et betydelig press på sentrale myndigheter.

Statens vegvesen og de sentrale politiske myndigheter ser ut til å være mer opptatt av penger enn av å løse byens trafikkproblemer. Teknisk sett skal det være fullt mulig å flytte ferjeleiet til Kleberget og bygge en tunnel helt fram til E6. Det blir mer kostbart enn fire milliarder, men siden ferjestrekningen mellom Moss og Horten er en del av riksvei 19, er det naturlig at staten bevilger de nødvendige midlene for å løse de trafikale problemene, uten å rasere byen nok en gang. Nå er det viktig at byens politikere på lokalt plan, fylkesplan og Stortinget slår i bordet, og forlanger en RV19-bygging uten rasering av bolig- og næringsområder.

Byens politikere på lokalt plan, fylkesplan og Stortinget må slå i bordet, og forlange en RV19-bygging uten rasering av bolig- og næringsområder.

—  

Hvis vi ser til veibyggingsprosjekter på Vestlandet, er det klart at det egentlig ikke står på penger. Regjeringen har ingen problemer med å sette av 37 milliarder kroner til en ferjefri E39 mellom Ådland og Sveatjørn på Vestlandet. Prosjektet har navnet Hordfast. – Hordfast bygger Bergen og Sunnhordland tettere sammen, sa Bergenspolitiker Erna Solberg til NRK. Dette kostbare prosjektet skal bygges, selv om politikerne i Vestland fylke har bedt staten om å legge det på is.

Hvis regjeringen og Stortingsflertallet ønsker den best mulige løsningen for riksvei 19 i Moss, kan de uten problem legge pengene på bordet. Men det skjer ikke uten at det legges et solid politisk press fra Moss og Østfoldbenken på Stortinget.