Dagsavisen mener

Raskere tilbake til fortiden

Venstre er blitt et parti for spesielt interesserte.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Med slagordet «Raskere tilbake i arbeid» foreslår Venstre å kutte i viktige velferdsordninger. På landsmøtet sist helg vedtok Norges eldste og minste parti å se på muligheter for det de kaller «en moderat egenandel i sykelønnsordningen». Det vil i praksis bety en eller annen form for karensording, som innebærer at Venstre vil skrote prinsippet om at man skal ha full lønn fra første dag med sykdom.

Å foreslå kutt i sykelønna er i alle tilfeller ekskluderende politikk overfor vanlige arbeidsfolk. Midt i en pandemi er det i tillegg både umusikalsk og dumt. En av grunnene til at Norge har klart seg ganske bra, er at arbeidstakere kan melde seg syke og holde seg hjemme når de har symptomer - uten å tape på det økonomisk. For alle som ikke har gode lønninger og kan jobbe på hjemmekontor, slik Venstres landsmøtedelegater kanskje gjør, er dette helt avgjørende.

Venstre peker på at Norge har «verdens høyeste sykefravær» og viser til en rapport fra SSB som viser at Norges sykefravær passerte Nederland og Sverige etter at de kuttet i sine ordninger. Det Venstre ikke ser ut til å ha fått med seg, er at denne rapporten også viser at ledighetstallene økte i Nederland da sykefraværet gikk ned. «Den sannsynlige årsaken til det høyere sykefraværet i Norge er med andre ord at man som syk i Norge blir gående med sykelønn, mens man i de andre landene er mer utsatt for å bli gående arbeidsledig mens man er syk», konkluderer SSB. Venstres vedtak er først og fremst symbolpolitikk - som symboliserer manglende respekt for at lønnsmottakere skal ha trygghet for egen inntekt ved sykdom.

I tillegg vil Venstre fjerne det statlige bidraget til Avtalefestet Pensjon (AFP). Det er et målrettet angrep på sliterne i arbeidslivet. Hvis Venstre fortsetter å se det som en hovedoppgave å gå til angrep på rettighetene til folk som er syke eller slitne etter et langt og tøft arbeidsliv, er det i grunnen helt greit at partiet ligger stabilt på en oppslutning langt under sperregrensen og ser ut til å gjøre sitt dårligste valg noensinne.


Mer fra: Dagsavisen mener