Dagsavisen mener

Staten må bli mer aktiv

Lønnsomhet skal ikke lenger være det eneste målet. Arbeidsplasser og ny næringsvirksomhet skal også styre statens eierskapspolitikk.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Arbeiderpartiet har vedtatt en ny og mer aktiv næringspolitikk. Kritikken kommer som ventet fra Civita-leder Kristin Clemet og flere Høyre-statsråder. Clemet advarer mot statlige industrieventyr som kan koste oss dyrt. Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup mener Ap er i ferd med å gjenta feilene fra etterkrigstida, eksemplifisert med etableringen av det statlige jernverket i Mo i Rana. Norsk Jernverk ble et pengesluk da den internasjonale stålkrisen rammet verden.

Astrup hevder at Arbeiderpartiet nå skroter den statlige eierskapspolitikken som det har vært bred enighet om i 30 år. Han mener at den nye Ap-politikken innebærer en slags statsrabatt som fører til tap av verdier i selskapene hvor staten i dag er medeier. Begrunnelsen er at private eiere vil rømme disse selskapene siden staten ikke er god nok til å ta kommersielle beslutninger.

Arbeiderpartiets Espen Barth Eide bedyrer på sin side at Ap vil handle i tråd med Stortingets prinsipper om god statlig eierstyring. En Ap-ledet regjering vil gå åpent ut med de politiske signalene gjennom selskapenes generalforsamling og ved valg av styrerepresentanter. Staten bør ha en mening om hvordan selskapene skal styres, på lik linje med at private eiere har sin mening.

Astrup og Clemet maler fanden på veggen når de forsøker å skape et bilde av at Arbeiderpartiet ikke har lært av historien. Det blir parodisk når de sammenligner med en virkelighet på 1960- og 70-tallet. Poenget er at Jonas Gahr Støre og partiet har lært, og vil ikke gjenta gamle feil, når de nå har vedtatt at statens eierskapspolitikk ikke skal ha lønnsomhet som eneste målet. Arbeidsplasser og ny næringsvirksomhet er to nye mål i tillegg. Deler av politikken skal også vris fra rene tilskudd til investeringer i selskaper der staten har en verdi som strategisk partner.

Astrup og Clemet maler fanden på veggen.

—  

Ap-leder Støre nevner helseindustri og vaksiner, mineralindustri, maritim industri, oppdrett til havs og hydrogen som eksempler på aktuelle industribransjer å satse på. Staten bør bidra eiermessig til det grønne skiftet slik at det også blir norske arbeidsplasser av denne omstillingen. Oljeeventyret hadde ikke blitt noen suksess uten at staten etablerte Statoil og i tillegg vedtok rammebetingelser som ga landet store inntekter fra virksomheten på sokkelen.

Det er på høy tid at staten går enda mer aktivt inn for at CO2-fangst og lagring blir et viktig klimabidrag til å redde kloden fra overoppheting. Et statlig hydrogen-selskap kan også være et slikt virkemiddel. Hydrogen-gassen etterlater seg nemlig bare ren vanndamp når den forbrennes. Arbeiderpartiets nye næringspolitikk er moderne. Den er inspirert av det grønne skiftet i Europa og president Joe Bidens plan for å ruste opp USAs infrastruktur. Når aktivt statlig eierskap blir et fyord i Høyre, er Arbeiderpartiet på rett vei.