Dagsavisen mener

FHI tilsidesatt

Helseministeren håper nok nytt utvalg vil konkludere med grønt lys.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Regjeringens vaksineprogram har fått et skudd for baugen. Vaksinen fra AstraZeneca er satt på vent, foreløpig fram til 10. mai. Hvis vaksinen blir tatt ut av vaksineprogrammet, blir vaksineringen av befolkningen utsatt med minst to uker. Skulle også Janssen-vaksinen bli forsinket, vil vaksineprogrammet bli forskjøvet to måneder. I verste fall kan det gå både vår og sommer før befolkningen er fullvaksinert.

Beslutningen om å vente er rent politisk.

Koronapolitikken bygger på at vaksinene skal få landet ut av krisen. Uten tilstrekkelig med vaksiner faller statsminister Erna Solbergs plan om gjenåpningen av samfunnet. Det er forståelig at regjeringen er nervøs for at det kan skje. Det som er mindre forståelig, er at regjeringen velger å sette til side FHIs anbefaling om å ta AstraZeneca-vaksinen ut av vaksineprogrammet.

Helseminister Bent Høie har hele tida hevdet at regjeringen legger faglige råd til grunn for sine beslutninger. Fagfolkene har underveis vært uenige om smitteverntiltakene, men uenigheten har alltid blitt glattet over. Inntrykket er at regjeringens koronapolitikk i alle hovedsak har støtte fra FHI og Helsedirektoratet.

Overraskelsen var derfor stor da helseminister Høie og FHI-direktør Camilla Stoltenberg på en felles pressekonferanse demonstrerte stor uenighet i synet på bruken av vaksinen fra AstraZeneca. FHI vil stanse videre bruk. Helseministeren vil vente å se. Man kan spørre om hva det er regjeringen vet om vaksinen som ikke ekspertene i FHI har fått med seg. Selvfølgelig ingen ting. Beslutningen om å vente er rent politisk.

FHI mener at risikoen ved å bruke vaksinen i Norge er større enn nytten. Derfor bør vaksinen tas ut av programmet. Det var ikke det rådet regjeringen ønsket seg. Regjeringen setter derfor ned et ekspertutvalg som skal gi regjeringen et bredere og bedre grunnlag for å trekke en endelig konklusjon om AstraZeneca-vaksinen. FHI er ikke representert i utvalget. Folkehelseinstituttet er satt helt til side.

Helseministeren håper nok på at utvalget vil trekke en annen konklusjon enn FHI. Uansett hva regjeringen til slutt vedtar, er det sådd en mistanke om at regjeringen tenker politisk og ikke legger de faglige rådene til grunn.

Mer fra: Dagsavisen mener