Dagsavisen mener

Kvinnehelse er folkehelse

Helsevesenet trenger en kraftig opprustning på kvinnehelse.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Sju år. Det er den gjennomsnittlige tiden det tar før en kvinne med endometriose får diagnosen. Dette er en alvorlig, kronisk sykdom som påvirker hele kroppen. Den kan føre til store smerter og sterkt redusert livskvalitet. Likevel blir kvinner med denne lidelsen altfor ofte møtt med et nesten fraværende behandlingstilbud når de oppsøker helsevesenet.

Man regner med at minst én av ti kvinner i Norge har så alvorlig endometriose at det fører til store smerter. Nesten hver femte kvinne har det i mildere former. Sykdommen oppstår når livmorvev vokser andre steder i kroppen, utenfor livmoren.

Aps nestleder Hadia Tajik, som selv har endometriose, skriver i sin bok «Frihet» at «testikkelkreft, som én av hundre menn får, er mer kjent - også blant kvinner - enn endometriose. Selv om det siste er ti ganger så vanlig». Det forteller mye om hvor nedprioritert kvinnehelse er når det gjelder oppmerksomhet, forskning, penger og behandling.

De siste par årene har en rekke modige, unge kvinner stått fram med sine historier om endometriose og den fortvilende mangelen på adekvat hjelp i helsevesenet. Hvor mye stigma som er knyttet til denne og andre kvinnesykdommer, får vi kanskje et hint om når vi leser Facebook-innlegget til krimforfatter, advokat og tidligere justisminister Anne Holt. Hun forteller om sitt liv med endometriose, og skriver: «Jeg måtte bli 62 år før jeg fortalte denne historien til andre enn noen ytterst få. Jeg byr den fram nå, i håp om å bidra med mitt for å øke fokus på endometriose som den folkesykdommen det er».

De siste par årene har en rekke modige, unge kvinner stått fram med sine historier om endometriose og den fortvilende mangelen på adekvat hjelp i helsevesenet.

—  

Norske kvinners sanitetsforening, brukerrådet på Kvinneklinikken, Oslo Universitetssykehus og Endometrioseforeningen ønsker at det opprettes et nasjonalt behandlings- og kompetansesenter for endometriose i Norge. I Sverige finnes allerede fire behandlingsentre. Det ønsket bør innfris snarest, sammen med en planlagt opptrapping av fastlegenes kompetanse om både denne sykdommen og kvinnehelse generelt. Norske kvinner har ventet lenge nok.