Dagsavisen mener

Joe Bidens globale skatt

Det er svært gode nyheter for alle at USA nå jobber aktivt for å innføre et globalt minstenivå for selskapsskatt.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

USA-president Joe Biden vil ha et globalt minstenivå for selskapsskatt. Formålet er å bremse det internasjonale kappløpet mot stadig lavere skatter. USAs finansminister Janet Yellen jobber intenst for å få G20-gruppen, altså verdens viktigste økonomier, med på denne tanken før sommeren. Hun får allerede helhjertet støtte fra norske finanspolitikere.

«Amerika først må aldri bety Amerika alene», sa Yellen nylig i sin tale om denne problemstillingen. Dette var en elegant omskrivning av Donald Trumps slagord «Amerika først» og viser med tydelighet at Joe Biden vil ha en ny kurs både innenriks og på globalt plan. USAs nye president har store planer om å investere for å bygge opp USA, og derfor trenger han skatteinntekter. Biden vil sette opp USAs selskapsskatt fra 21 til 28 prosent.

Problemet er at vi har fått en usunn skattekonkurranse.

—  

For verden, og Norge medregnet, er det oppløftende at Biden og Yellen nå jobber aktivt for å innføre et globalt minstenivå for selskapsskatt. Forslaget har allerede fått varm mottakelse fra EU-hold, og da spesielt fra Tyskland og Frankrike. Det internasjonale pengefondet stiller seg også positivt til de nye tankene fra USA.

Problemet er at vi har fått en usunn skattekonkurranse, som består i å lokke bedrifter til å etablere seg i land med lav selskapsskatt. Også Norge har blitt trukket nedover i denne spiralen for ikke å tape i konkurranse med andre europeiske land. I Norge er selskapsskatten på relativt få år satt ned fra 28 til 22 prosent. Den store skattemagneten i Europa er Irland, med en selskapsskatt på skarve 12,5 prosent.

Mange multinasjonale selskaper ordner seg slik at de knapt betaler skatt. Apple og Amazon er slike eksempler. Dette er «amerikanske» selskaper som normalt burde ha betalt betydelig skatt til USA. «Alle må dele byrden ved å finansiere staten på en rettferdig måte», sa Yellen og traff forhåpentligvis sine egne velgere med en skjult adresse til nettopp slike selskaper. Mange land ønsker strengere skatteregime mot multinasjonale selskaper. Det diskuteres bredt å legge avgifter på digitale produkter, som eksempelvis Facebook.

Gjennom et skatteforlik på Stortinget i 2016 ble den norske selskapsskatten redusert til 23 prosent. Erna Solbergs regjering har senere satt ned denne skatten til 22 prosent. I lys av koronapandemien kan det være fornuftig å beholde selskapsskatten på dagens nivå en stund til. En eventuell rødgrønn regjering bør imidlertid heve satsen tilbake til nivået i forliket, altså legge seg på 23 prosent, når krisen er over. Det bør være Norges bidrag til global nytenking.

Joe Biden skal ha all honnør for sitt initiativ til å stoppe den negative skattespiralen. Dette er et mektig signal som kan få flere land på bedre tanker.