Dagsavisen mener

Knusende kritikk

Norge var i virkeligheten totalt uforberedt på at landet kunne bli rammet av en pandemi. Det kan ikke bortforklares eller unnskyldes.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Legeforeningen slakter helseberedskapen i sin rapport om covid-19. Det vil komme nye pandemier. Beredskapen må derfor styrkes allerede nå hvis vi ikke enda en gang skal stå uforberedt når krisen kommer. For 12 år siden avdekket svineinfluensaen store mangler i norsk helseberedskap. Lite er gjort for å følge opp de alvorlige manglene som ble avdekket den gangen, slår legeforeningen fast.

Når det gjelder helseberedskapen, har Erna Solberg som statsminister sviktet totalt.

Ingen sykehus var godt nok forberedt da pandemien brøt ut i slutten av februar 2020. Blant annet fantes det ikke beredskapsregistre over kritisk utstyr. Intensivkapasiteten var for lav. Det manglet medisinteknisk utstyr. Det var ingen planer for drift av teststasjoner og smittesporing. Det var heller ingen planer og verktøy for å identifisere og vaksinere sårbare grupper.

Den regjeringsoppnevnte koronakommisjonen skal levere sin rapport til statsministeren i neste uke. Vi går ut fra at kommisjonen deler legeforeningens syn på den mangelfulle beredskapen. Norge var i virkeligheten totalt uforberedt på at landet kunne bli rammet av en pandemi.

Det kan ikke bortforklares eller unnskyldes. Det har kommet mange advarsler fra sakkyndige hold om at verden enda en gang kunne bli rammet av en dødelig pandemi. Regjeringen har rett og slett ikke brydd seg om det.

Regjeringen Stoltenberg ble kraftig kritisert for mangelfull sikkerhetsberedskap i forbindelse med 22. juli. Erna Solberg gikk den gangen til valg på et løfte om bedre sikkerhet for befolkningen. Den mangelfulle helseberedskapen viser at løftet ikke er innfridd.

Erna Solberg kan ikke skylde på forgjengeren, slik hun forsøkte seg på med Nav-skandalen. Koronaen traff Norge på hennes vakt. Det er statsministerens politiske ansvar at landet var uforberedt på at noe slikt kunne skje. Med unntak av importsmitten, som er elendig håndtert, har nedstengningen landet og behandlingen smitteutbruddene stort sett gått greit. Når det gjelder helseberedskapen, har Erna Solberg som statsminister sviktet totalt.

Mer fra: Dagsavisen mener