Dagsavisen mener

Legg ned taxfree-tullet

Atter et offentlig utvalg har konkludert med at den statlige taxfree-ordningen bør legges ned. Det nærmer seg nå slutten for en absurd norsk ordning.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Den såkalte grønne skattekommisjonen la før jul i 2015 fram sine konklusjoner. Blant dem var å legge ned taxfree-ordninga. I forrige uke leverte utvalgsleder Jon Gunnar Pedersen sin innstilling. Hans utvalg ble satt ned for ett år siden og fikk i oppdrag å vurdere hvordan konsekvenser av pandemien, utviklingen i internasjonal økonomi, smitteverntiltakene og de økonomiske mottiltakene vil påvirke utviklingen i norsk økonomi fram mot 2025.

Det nærmer seg nå slutten for en absurd norsk ordning.

Pedersen og utvalget var tydelige: «Taxfree-ordningen undergraver det norske avgiftssystemet og den norske alkohol- og tobakkspolitikken, øker tilgjengeligheten og forbruket av alkohol og tobakk, og utfordrer Vinmonopolets stilling». I tillegg til at taxfree-ordningen har åpenbart uheldige klima- og miljøeffekter: «Den bidrar til lavere billettpriser, slik at flytrafikk og utslipp er høyere enn de ellers ville vært».

Økonomer og avislederskribenter har ropt på avvikling i årevis, ordningen er verken regningsbærende, grønn eller moralsk forsvarlig. Til tross for utredning og mye politisk støy, har regjeringen stått imot. Det er for store penger i omløp. Staten og Avinor vil i løpet av de atten årene som avtalen med de tysk-norske private aktørene varer, ha tjent rundt 46 milliarder kroner på å selge billig alkohol, kosmetikk og sjokolade. Regjeringen har også avvist muligheten for at Vinmonopolet kan ta over salget.

Prinsipielt ønsker vi at hele ordninga legges ned og at økte flyavgifter kompenserer for bortfallet av inntekter til Avinor. Ordninga er en premiering av dem som reiser mye. Det er galt på et individnivå at de som har råd til å reise mye også får subsidiert sitt merforbruk. Det er også uheldig i et større perspektiv at billige varer stimulerer til mer flytrafikk og reising, premierer de som har størst CO₂-avtrykk, samtidig som man i et parallelt politisk univers søker grønnere løsninger.

Bra for folkehelsa er det åpenbart heller ikke. Det stadig økende alkoholsalget på flyplassene er også med på å undergrave Vinmonopolets legitimering ellers i samfunnet. Sekundært er vi derfor for at Vinmonopolet tar over denne delen av taxfree-salget, slik at det fete, private overskuddet i det minste går tilbake til fellesskapet.

Regjeringspartiene Venstre og KrF tøffer seg mot taxfree i nye programutkast, som kan bli politikk i løpet av landsmøtevåren. Men også dette spørsmålet vil regjeringen skyve over til sine etterfølgere.

Mer fra: Dagsavisen mener