Dagsavisen mener

Fjern kravet om fire i matte

Politikerne bør lytte godt til dem som står ved kateteret.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Kravet om karakteren fire i matematikk for å bli lærerstudent kan bli fjernet. Etter høstens valg blir det trolig reelt flertall for å droppe dette kravet. Debatten har blusset opp igjen etter at flere høyskoler og universiteter er negative eller skeptiske til fortsatt å stille krav om karakteren fire. Temaet blir sikkert også satt på dagsordenen i valgkampen.

Det spesielle karakterkravet ble innført i 2016. Høyre tvang i realiteten KrF til å bli med på dette for å kunne godta at det ble innført en norm for antall lærere i skolen. Høyres Henrik Asheim slår samtidig fast at det er uaktuelt å fjerne firerkravet så lenge Høyre sitter i regjering. Han viser til at frafallet blant lærerstudenter har gått ned etter at firerkravet ble innført.

Politikerne bør høre til dem som står ved kateteret.

—  

Både fagmiljøer, utdanningsinstitusjoner og lærerorganisasjonene var sterkt imot å innføre firerkravet i matte. Men Høyre fortsetter å ri prinsippet. På rødgrønn side er det bred enighet om å droppe det rigide mattekravet for å kunne bli lærerstudent. Derfor er det håp om at et regjeringsskifte vil gi ny kurs på dette området.

En rapport om opptak til høyere utdanning har nylig vært på høring. Svarene fra høyskolene og universitetene som har tatt stilling til firerkravet, er ganske klart. Bare NTNU i Trondheim sier klart nei, mens de øvrige institusjonene enten vender tommelen ned eller mener regjeringen bør vurdere å fjerne dette kravet. Politikerne bør lytte godt til dem som står ved kateteret.

Det er bred enighet om at ferdighetene i matematikk må bli bedre, men det er strid om hvordan vi best kommer dit. Flere lærere må bli gode i matematikk slik at også den jevne elev blir bedre i dette faget. Høyres svar er å stille strengere karakterkrav for å bli lærerstudent. Det fører på den annen side til at nåløyet blir trangere, i en tid hvor det fortsatt er mange lærere uten formell utdanning.

Firerkravet fører til at mange potensielt gode læreremner ikke kommer inn på lærerutdanningene. En søker med eksempelvis fem i snittkarakter og seks i mange sentrale fag kommer til kort dersom mattekarakteren bare er tre. Det er også eksempler på studenter med bare tre i matte fra videregående skole som likevel ender opp med toppkarakterer som lærerstudenter.

En god lærer er selvsagt avhengig av å ha en bred og solid faglig ballast i bunnen, men det er ikke nødvendig å være god i matte for å undervise i engelsk eller norsk. Og det hjelper fint lite å ha det faglige på plass dersom evnen til lære bort ikke er til stede. Gode lærere må ha begge disse kvalifikasjonene.