Dagsavisen mener

Et varslet løftebrudd

Regjeringen senker ambisjonene i forslaget til ny Nasjonal transportplan (NTP).

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Den gjeldende planen var altfor ambisiøs. Løftene som ble gitt i 2017 blir ikke innfridd. Pengene strekker rett og slett ikke til. Prosjektene som ble lovet var for mange, og flere av dem har også blitt dyrere i pris underveis. Dermed er det mange velgere rundt om i landet som ble skuffet da samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) presenterte den nye planen for de neste 12 årene.

Det var Fremskrittspartiets Ketil Solvik-Olsen som var samferdselsminister og ansvarlig for transportplanen som ble lagt fram i 2017. Solvik-Olsen tok da munnen for full og var på ville veier. Velgere føler seg med rette lurt. Frp sitter i glasshus når partiet nå i opposisjon lover mer enn det dagens regjering klarer å levere. I dag innrømmer samferdselsminister Knut Arild Hareide at politikerne manglet 130 milliarder til å få endene til i møtes allerede i 2017. Og siden den gang har situasjonen blitt enda verre. Flere prosjekter har blitt dyrere enn tidligere anslått.

Som ventet får regjeringen kritikk fra alle hold.

—  

Fredag la Hareide fram en NTP han mener er både realistisk og ambisiøs. Den nye planen har en økonomisk ramme på 1.200 milliarder kroner. 510 milliarder av dette skal gå til vei, mens 400 milliarder skal brukes på jernbane. De to største enkeltprosjektene er vei og jernbane Bergen-Voss (26 milliarder) og bro Bergen-Stord (37 milliarder).

Som ventet får regjeringen kritikk fra alle hold. Fremskrittspartiet mener at veisektoren blir nedprioritert. Både SV og MDG mener på den annen side at det satses for mye på motorveier. Senterpartiet er opptatt av fylkesveienes dårlige befatning. Ap mener at regjeringen svikter InterCity-strekningene på Østlandet.

NTP er bare en stortingsmelding og dermed ingen formelt forpliktende plan. Det er høyst usikkert om regjeringen får flertall for forslagene. Erna Solberg & co må nok nøye seg med å unngå flertall mot seg. Frp vil kjøre valgkamp på å overby regjeringens veiplaner. På den annen side vil venstresiden forbilledlig forlange mer penger til jernbane.

Ap, SV og Sp bør forsøke å bli enige om en alternativ og samlende løsning som kan brukes i en eventuell regjeringsposisjon etter valget. Det vil neppe skje. De tre partienes behov for egenmarkering i valgkampen synes dessverre å være større enn viljen til felles opptreden.

Store omveltninger i Hareide-planen vil skape mer bråk. De to store prosjektene på Vestlandet er nærmest fredet. En større jernbanesatsing må eventuelt tas fra et allerede slanket riksveibudsjett. En ny regjering vil heller ikke få stort mer penger å rutte med enn dagens. Spørsmålet skyves til over valget. Svaret må ikke bli ja takk, begge deler.