Dagsavisen mener

Stans støtten til HRS

Å gi penger til Human Rights Service for å bedre integreringen, er som å gi bensin til en pyroman for å slokke en brann.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Hvert år mottar bloggen Human Rights Service 1,8 millioner kroner over statsbudsjettet. På papiret bevilges disse pengene for å “medverke til å gi betre kunnskap om innvandring og integrering i befolkninga”. I realiteten er pengebeløpet en pris Høyre, KrF og Venstre er villige til å betale for å sikre seg Frps støtte i Stortinget.

Nå fremmer Arbeiderpartiets representanter i Stortingets justiskomité et forslag om å stanse denne pengestøtten fra og med 2022. “Vi har hele tida reagert på at HRS får penger fra en budsjettpost med formål å heve kunnskap på integreringsfeltet. Det er direkte latterlig. HRS er en organisasjon som bidrar til krenkelse og sjikane av muslimer i Norge,” har Aps justispolitiske talskvinne, Lene Vågslid, sagt til Dagbladet.

I stedet ser det ut til at talspersoner for Høyre, KrF og Venstre nok en gang vrir seg unna

Partifellen Martin Henriksen peker på at “regjeringen finansierer Norges største hatblogg, noe som overskygger totalt at de legger fram handlingsplaner mot diskriminering og muslimhat”. Ap foreslår også å frata HRS retten til å oppnevne medlemmer til Utlendingsnemnda.

Forslagene bør være enkle å støtte. Det griper ikke inn i den gjeldende budsjettavtalen for i år, men setter foten ned for støtte til HRS for framtida. Når ledende politikere i Venstre, KrF og Høyre gjentatte ganger har uttalt offentlig at de er sterkt imot støtten til HRS, bør de se Aps velbegrunnede forslag som en kjærkommen anledning til å få satt et punktum for pengeoverføringene.

I stedet ser det ut til at talspersoner for Høyre, KrF og Venstre nok en gang vrir seg unna, og klamrer seg til formaliteter for å slippe å ta et prinsipielt standpunkt i tråd med egne verdier og overbevisning. Det er et ynkelig syn. Fram til disse partiene faktisk tør å stå for sine egne utsagn, er det ingen grunn til å feste lit til at deres kritikk av HRS er noe annet enn tomme ord.

Mer fra: Dagsavisen mener