Leder

Uthuling av basepolitikken

Amerikanske bombefly på Ørland flystasjon er en ny uthuling av basepolitikken. Det er ikke bra at det skjer uten bred politisk debatt i forkant.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Tidligere nestleder i Ap, Thorbjørn Berntsen, skriver på sin Facebook-side at vi har fått nok et eksempel på at Norge har blitt en framskutt amerikansk militærbase. Han sikter til at fire amerikanske bombefly skal være stasjonert på kampflybasen ved Ørland flystasjon i en periode.

200 amerikanske soldater er allerede på plass på basen.

Lutforsvaret har mange ganger øvd sammen med amerikanske bombefly i norsk luftterritorium. Men det er første gang i nyere tid at amerikanske bombefly utplasseres på norsk jord. Ørland er Luftforsvaret hovedbase. Herfra opereres blant annet F-35 jagerfly, Sea King redningshelikoptre og NATOs strategiske overvåkingsfly.

Nå får basen påfyll av nye amerikanske bombefly.

Berntsen minner om at basepolitikken, som ble vedtatt i 1949 i forbindelse med Norges tilslutning til NATO, slår fast at det ikke skal plasseres atomvåpen og fremmede styrker på norsk jord i fredstid. Han spør om «når og hvor og av hvem ble denne doktrinen avviklet».

Nå har flyene neppe med seg atomvåpen til Norge.

Men at de er bygget for å kunne frakte atomvåpen, er et faktum. Uansett atomvåpen eller ikke, så stiller Thorbjørn Berntsen et betimelig spørsmål om baseerklæringen fra 1949.

Den er aldri formelt blitt opphevet. Det ville ha vært en så sterk provokasjon mot Russland at det kunne ha ført til en meget farlig sikkerhetspolitisk krise. Derimot er det riktig å si at basepolitikken med åra er blitt uthulet på en uheldig måte. Forhåndslagring av amerikansk militærutstyr på Værnes i Trøndelag ble av mange sett på som en uthuling.

Da regjeringen i 2016 besluttet, med Stortingets velsignelse, å plassere 330 amerikanske marinesoldater på samme sted, ble det litt debatt om basepolitikken. I Stortinget var bare SV kritisk. Utenfor Stortinget var det flere kritiske røster til at regjeringen omdefinerte baseerklæringen, som forbyr stasjonering av allierte soldater på norsk jord.

Amerikanske bombefly på Ørland flystasjon er en ny uthuling av basepolitikken.

Det er ikke bra at det skjer uten bred politisk debatt i forkant. Av stortingspartiene er det bare SV og Rødt som reagerer. Endring av baseerklæringen er for viktig til at det kan forbigås i stillhet.

Mer fra: Leder