Leder

Behov for rusreform

Det er å håpe at regjeringen finner en løsning sammen med Arbeiderpartiet.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Regjeringen ønsker at det ikke lenger skal være straffbart å være i besittelse av små mengder narkotika. Men politiet vil ha adgang til å beslaglegge narkotika, uavhengig av mengde.

Og både salg og innførsel av narkotika vil fortsatt være forbudt. 

Les også: Rusreformen lagt fram – helsesykepleierne reagerer: – Vi settes nærmest sjakk matt

Hovedpoenget med rusreformen er at det ikke skal reageres med straff, men i stedet følges opp med helsemessig hjelp og på annen måte. Straff skal erstattes med obligatorisk oppfølging, og det vanker et gebyr dersom man ikke møter opp til møte i regi av det kommunale hjelpeapparatet. Dette er riktig retning å gå. Regjeringen legger seg imidlertid på en mindre liberal linje enn det som var forslagene fra utvalget som har utredet rusreformen.

Helseminister Bent Høie (H) peker på at det ikke er noen forskning som viser at straff virker forebyggende. Derfor har helseministeren et poeng når han hevder at det er motstanderne av en reform som har bevisbyrden. Han innrømmer også å ha endret syn på narkotikapolitikken, blant annet på bakgrunn av erfaringer fra Portugal som liberaliserte for 20 år siden. Venstre-leder Guri Melby har fått gjennomslag i regjering. Verre er det for KrF, som likevel lover å stemme for reformen i Stortinget.

Det er å håpe at regjeringen finner en løsning sammen med Arbeiderpartiet.

Les også: «Dagens ruspolitikk er feilslått»

Dagens ruspolitikk har feilet. Ikke minst når det gjelder dem som i mange år har vært avhengige av tunge stoffer som heroin og andre opiater. De er syke mennesker som burde fått omsorg og helsehjelp, men som i stedet er blitt møtt med straff og forfølgelse. Det er likevel viktig å skille mellom denne gruppen og tenåringer som står i fare ved å utvikle en ruskarriere, for eksempel ved bruk av cannabis. Der vil muligheten til kontante reaksjoner fortsatt være viktig.

Det viktigste er likevel at det følger ressurser med reformen. Når politiets blå skjorter spiller en mindre rolle, må helsevesenets hvite skjorter komme sterkere inn – overfor alle grupper av rusavhengige. Reformen kan bare virke positivt dersom det følger penger, ressurser og faglig satsing med lovendringene.

Mer fra: Leder