Leder

Hullene i AFP må tettes

Ordningen som sikrer AFP-pensjon er ikke god nok. LO krever at hullene tettes slik at færre arbeidstakere ramler mellom to stoler.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er allerede i kampmodus. Men NHO holder igjen, og dagens regjering sier nei til å finansiere en større AFP-regning. Arbeiderpartiets Rigmor Aasrud lover imidlertid å rette opp svakheter i ordningen.

Flere skal få slik tidligpensjon dersom partiet får regjeringsmakt.

Les også: Ikke lag ny pensjonsfelle

Avtalefestet pensjon er en tilleggspensjon for arbeidstakere i bedrifter med tariffavtale. Problemet er at det er flere huller i ordningen. I dag er det slik at du må ha jobbet sju av de siste ni årene i en bedrift med AFP for å kunne ta ut denne pensjonen fra fylte 62 år. Dersom du skifter jobb til en bedrift uten slik tidligpensjon på tampen av yrkeskarrieren, mister du hele AFP-potten.

Det samme gjelder dersom du blir syk, uføretrygdet eller mister jobben.

Les også: «Hvert år sier vi at det blir tøffe forhandlinger. Men i år spriker lønnsspagaten enda bredere»

Den nye ordningen vil ventelig innebære en AFP-pensjon som er nært knyttet til hvor lenge man har vært ansatt i en AFP-bedrift. Samtidig vil den hindre at man uforskyldt kan miste hele ytelsen selv etter mange år i avtalebedrifter. Omleggingen vil på sikt føre til en tredobling av antall AFP-pensjonister og dermed en større ekstrakostnad som må tas.

LO krever nemlig at dagens ytelser ved full opptjening skal videreføres, men NHO sier nei til å påføre bedriftene store økte kostnader. En ny AFP kan bli så dyr at mange bedrifter ikke ser seg tjent med å inngå tariffavtaler. Da vil ordningen virke mot sin hensikt.

Derfor er det helt avgjørende at staten stiller opp økonomisk.

Les også: «Du visste ikke at tusentalls står uten rettigheter i krisa? Slapp av, ingen andre vet det heller»

En ny AFP blir som et kinderegg, altså tre positive ting på en gang. Mange ansatte gis en bedre tidligpensjon, Ap får en god sak å drive valgkamp på og fagbevegelsen kan lokke med en ekstra godbit for å organisere arbeidstakere. Men først skal LO og NHO forhandle om saken. Og bak lurer LOs medlemmer som skal stemme over resultatet. Kampviljen er stor.

Mer fra: Leder