Leder

Velferd og almisser

I en velferdsstat kan vi ikke løse sosiale problemer med spontane almisser til verdige trengende.

Naboene på Tøyen har slått ring rundt familien Jama, og opprettet en støtteaksjon etter at familien ble kastet ut fra sin leilighet på Tøyen lørdag. Foto: Hilde Unosen
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Utkastelsen av familien Jama har vakt sterke reaksjoner. Da politiet kastet ut fembarnsfamilien fra deres kommunale leilighet på Tøyen i Oslo, reagerte naboer og nærmiljø spontant. Både ved å fortelle historien på sosiale medier, slik at den brutale behandlingen ble flombelyst, og ved å starte kronerulling til en familie som plutselig sto uten noe sted å bo.

Engasjementet har ført til to viktige gjennomslag.

Les også: «En familie med fem barn skal da ikke kastes ut av hjemmet sitt av politiet»

For det første er det nå samlet inn over halvannen million kroner til familien. For det andre har konspiratoriske løgnhistorier om familiens økonomi blitt tilbakevist og kontant korrigert. Alle som har stilt opp i kronerulling og i denne digitale dugnaden, har gjort en viktig innsats, som det rett og slett gjør godt å være vitne til.

Men denne fortellingen handler om noe mer enn familien Jama. Særlig to faktorer er viktig å minne om. For det første sier dette noe om hvor skakkjørt boligmarkedet i Oslo er. Hele 3000 vanskeligstilte husstander i Oslo bor i kommunale boliger, eller mottar bostøtte. 46 husstander står i kø. For mange fungerer dette som en fattigdomsfelle. Leia for de kommunale boligene er så høy at det ikke lar seg gjøre å sette av penger til sparing.

Og tjener man litt for mye, kastes man ut. Systemet presser folk til å leve fra hånd til munn.

Les også: Forsker om utkastelsen på Tøyen: – Spesielt barnerike familier sliter. De havner i en skvis

For det andre: Kronerullingen er et ekte og udelt positivt uttrykk for solidaritet, hjertevarme og engasjement. Men i en velferdsstat kan vi ikke løse sosiale problemer med spontane almisser til verdig trengende.

Det er en samfunnsmodell som hører fortida til. For å sikre at familien Jama og andre i samme situasjon får den hjelpen og bistanden de skal ha fra storsamfunnet, må offentlige tilbud og ressurser være gode, velfinansierte og tilpasset de problemene de skal løse. Utviklingen på boligmarkedet i Oslo og andre store byer levner liten tvil: Det kommer til å bli mer bruk for aktiv og tilpasset boligpolitikk framover.