Leder

Skadelig for skolebarna

Skolene trenger flere lærere.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Digital hjemmeskole for barna er åpenbart mer stressende og skadelig enn det hjemmekontor er for voksne.

Det er hovedgrunnen til at regjeringen i hele koronaperioden fra mars i fjor til nå, har skjermet barna og tvunget de voksne til å jobbe fra hjemmekontor. Det har vært en bra ordning for barna som lærer bedre, og for foreldrene.

Les også: Reagerer på ulik praksis i Oslo: – At noen barnehager velger å stenge helt skaper usikkerhet

Regjeringen forlater nå politikken som er til barnas beste. Kunnskapsminister Guri Melby har fått regjeringen med på en forskriftsendring som åpner for mer bruk av hjemmeundervisning. Hvis de kommunale skoleeierne mener det er greit med digital undervisning, skal skolene stå fritt til å innføre det.

Lærerne synes kanskje at det er fint. Elevene og foreldrene er ikke spurt.

De fleste mener nok som oss at skolene er til for elevene og ikke for lærerne. Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet og Barneombudet er blitt spurt om hva de mener. De slakter alle den nye politikken. FHI peker på at det underminerer systemet med ulike nivåer for smittevern i skolen. Helsedirektoratet refererer til studier som viser at elever lærer mindre og at de får dårligere sosial kontakt med hjemmeskole. Barneombudet er krystallklar på at endringene er et uakseptabelt stort inngrep i barnas og skoleungdommens rettigheter.

Les også: – Det er ikke lett å forklare små barn disse paradoksale kontrastene i smittevernhåndtering over tid

Det er bra at vi har et Barneombud og eksperter på smittevern som står opp for barna. Det gjør ikke kunnskaps- og integreringsminister Melby når hun ikke følger rådene fra fagfolkene.

Vi har forståelse for at mange lærere er engstelige for å bli smittet, og at det vil gå ut over undervisningen hvis de blir syke. Regjeringen har ikke pekt på lærerne som en spesielt utsatt gruppe for smitte.

Hadde det vært tilfelle, burde lærene ha rykket fram i vaksinekøen.

Lærerne har en krevende jobb. Mange er sikkert slitne. Svaret på det er ikke mer hjemmeundervisning. Skolene trenger flere lærere.

Mer fra: Leder