Leder

EØS bedre enn brexit

Julaften ble Storbritannia og EU omsider enige om en brexit-avtale. Fire og et halvt år etter at britene valgte å vende EU ryggen, er det nå klart hvordan partene skal innrette seg som skilte.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det har vært en lang og kronglete vei. 48 år med et trøblete EU-medlemskap er over.

Storbritannia har fått en omfattende handelsavtale med EU. Den medfører at britene slipper toll og kvoter på varer. Men julegaven til britene dekker ikke tjenester, som er en viktig del av landets økonomi. Det er nok å nevne det store finansmiljøet i London.

Ungdommene mister muligheten til å være med i utvekslingsprogrammet Erasmus. Og britiske fiskere er langt fra fornøyde med avtalen.

Les også: Søreide etter Brexit-enighet: – Vår ambisjon er å få til en veldig bred og god frihandelsavtale

Selv om britene ifølge Boris Johnson har blitt mer herre i eget hus, må de forholde seg til mange av spillereglene i EU. Det blir nemlig et nytt tollregime med mye byråkrati rundt varer som skal inn og ut av EU.

Handelshindringer og omkostninger vil bli en hemsko for britisk næringsliv og dermed gi lavere vekst i Storbritannia.

EU har måttet fire på visse posisjoner for å finne kompromisset med Storbritannia. Men EU-toppene har slått ring om prinsippene som ligger i unionens fire friheter. Det må blant annet være likeverdige rettigheter for arbeidstakere og like regler for miljø og statsstøtte.

Dersom britene bryter med dette, så kan EU svare med mottiltak i form av toll.

Les også: Slik svarer Vedum på spørsmålet om han vil bli statsminister

Nei til EUs leder Roy Pedersen mener brexit «aktualiserer enda mer» kravet om en offentlig utredning av alternativer til EØS. Gjerne det. Da kan vi få en mer opplyst debatt hvor EU-medlemskap og handelsavtale skisseres som alternativer til EØS.

Det synes imidlertid opplagt at vår EØS-avtale jevnt over er bedre enn britene handelsavtale. Og det er bred støtte til EØS både i Stortinget og ikke minst i den norske befolkningen.

Brexit viser hvor galt det kan gå når alternativet ikke er klart.

Mer fra: Leder