Leder

Sannheten om skatten

Å skattlegge de rikeste hardere, vil ikke skade økonomien og vil ikke bidra til økt arbeidsledighet.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Den politiske høsten har dels vært preget av nye runder om skattepolitikk. Bø i Vesterålen har skapt debatt med å falby seg som skatteparadis for internt fordrevne skatteflyktninger, på flukt fra den forhatte formuesskatten.

Statsråd Nikolai Astrup (H) mente Oslo burde senke eiendomsskatten for å redde byens uteliv.

Høyresidas mantra er å få ned skattebyrden. Det er et element av ideologi til argumentasjonen. Skatten skal av prinsipp være lav og individet skal få størst mulig handlingsrom.

Men det argumenteres også med at skatteletter for de rikeste har den eminente effekt at det kommer alle til gode. At det er en økonomisk tyngdelov. Det er det som omtales som trickle down-effekten, en nedsildringseffekt fra de rike og ned til de fattige.

Les også: «Hvilke problemer har egentlig vanlige folk i Norge i dag? Det korte svaret er høyrepolitikken»

Denne fortellingen har i de siste årene slått sprekker. Og denne uka fikk tanken om at lav skattebyrde for de rikeste på toppen automatisk gir god effekt for alle, et alvorlig nytt tilbakeslag. I forskning gjort av svært velrenommerte London School of Economics slås det fast at lavere skatt skaper større ulikhet, men at denne skjevfordelingen ikke har de påståtte positive effektene på økonomien.

Ulikhet er ikke et nødvendig onde.

Les også: «Det er merkelig at Bø blir belønnet for å ha kjørt for fort i svingene»

Et lavere skattetrykk på de rikeste har ifølge forskerne, som har brukt data fra 18 OECD-land gjennom de siste 50 årene, ingen effekt på den økonomiske veksten eller antall arbeidsplasser som skapes. Konklusjonen er at regjeringer som skal fylle opp statskassa igjen etter pandemien ikke trenger å være bekymret for å øke skatten for samfunnets rikeste.

Å skattlegge de rikeste hardere, vil ikke skade økonomien og vil ikke bidra til økt arbeidsledighet, slår forskerne fast. Sammenhengen mellom lav skatt for kapitaleierne og høy økonomisk aktivitet, er avvist.

Det er harde fakta å ta med seg inn i et valgår.

Mer fra: Leder