Leder

Blindsonen i Nav

Politikerne sliter med å komme til bunns i Nav-skandalen. Det er fortsatt uklart hvor lenge skandalen har pågått.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Granskingsutvalgets flertall, EU-kommisjonen og kontrollorganet for EØS-avtalen mener at feiltolkningen har pågått helt siden Norge ble medlem av EØS i 1994.

Regjeringen fastholder at skillet går i 2012, da EUs nye trygdeforordning tok til å gjelde.

I oktober i fjor ble det offentlig kjent at Norge hadde feiltolket forordningen som gir nordmenn rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre land i EØS-området. Nav anslår at rundt 4.000 personer har blitt rammet av feiltolkningen.

Minst 85 er uriktig blitt dømt for trygdesvindel.

Onsdag i forrige uke innledet Esa, som er kontrollorganet for EØS-avtalen, formell sak mot Norge for ikke å ha respektert retten til fri bevegelse i EØS-området. Fredag var det høring om saken i regi av kontrollkomiteen på Stortinget.

Ifølge granskningskomiteens leder, Finn Arnesen, dreier det seg om en problemstilling som ingen har sett. Utvalgets rapport har den treffende tittelen «Blindsonen».

Vi står overfor en skandale som savner sidestykke i norsk rettshistorie.

Hovedansvaret ligger selvsagt på Nav, men det burde også ha ringt noen bjeller i Arbeids- og sosialdepartementet. Påtalemyndighet og domstoler må ta et delansvar. Og hvor har Stortinget vært? For ikke å si pressen?

Kontrollkomiteen på Stortinget må komme til bunns i hvorfor ingen så den juridiske blindsonen. Her vil det være sentralt å finne ut om aktuelle statsråder kunne, og dermed burde, ha stoppet den feilaktige praksisen på et tidligere tidspunkt. Men viktigst er å lære av feiltrinnet slik at vi unngår å havne i liknende skandaler i framtiden.

Det synes allerede klart at det er behov for flere jurister som er gode på EU/EØS-rett. Norge blir dag for dag stadig mer innvevd i EUs indre marked. Politiske skylapper vil gjøre vondt verre.

Mer fra: Leder