Leder

Regjeringskvartal i det blå

Til sommeren er det ti år siden bomben gikk av utenfor regjeringskvartalet Oslo. Ti år inn i prosessen med å bygge opp et nytt, snur nå Arbeiderpartiet. Partiet åpner for en nedskalering av gigantprosjektet.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Arbeiderpartiet har så langt vært regjeringens garantist for at Stortinget ikke skal legge hindre i veien for byggeprosessen. Det var først i høst at det ble klart at prisen hadde gått dramatisk i været.

Den er nå anslått til et sted mellom 26 og 36 milliarder, og er i ferd med å bli et politisk problem.

Mens opposisjonspartiene Senterpartiet, SV og Frp alle har uttrykt sin store skepsis og bedt om måtehold, har Arbeiderpartiet sittet stille. Nå tar partiet et forsiktig steg i saken.

Det er i partiets komitémerknader til behandlingen av statsbudsjettet for neste år at den nye linja blir tydelig. Det er ikke skrevet med store bokstaver, men det er starten på en utfordring av byggeprosessen: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en sak som vurderer mulighetene for nedskaleringer og reduksjon i kostnader.

Det kan blant annet omfatte å beholde noen av dagens bygg, gjennomgå og vurdere sikkerhetskrav og ikke samle alle departementene på samme område», skriver Ap-representantene i kommunalkomiteen på Stortinget.

Dette betyr at det er et flertall på Stortinget for å ta ned prosjektet og kutte kostnadene.

Det kan bli pinefullt for regjeringen. Det er ikke til å undres over at ansvarlig statsråd Nikolai Astrup (H) er svært overrasket over de nye signalene fra Arbeiderpartiet, ifølge VG.

Det nye regjeringskvartalet er fortsatt fem år unna ferdigstillelse av de første byggetrinnene. I politikken er det godt med tid til kursendring, men spørsmålet er om det er like enkelt i arkitektenes og ingeniørenes virkelighet.

Vi støtter prinsipielt et mindre dominerende regjeringskvartal med lavere grad av sentralisering i byen. Alle departementene må ikke samlokaliseres, og det er sunt å vurdere på nytt nødvendigheten av konsentrasjonen.

Det som er synd er at opposisjonen og særlig Arbeiderpartiet ikke har vært tydeligere på et tidligere tidspunkt. Det kan nå være for seint å snu eller gjøre fornuftige kompromisser.

Mer fra: Leder