Leder

Motvind for vindkraft

Vi må klare å innfri klimamålene på en god måte. Da må vi erstatte fossil energi med elektrisk strøm.

Utsira 20200516. 
Den ene av to vindturbiner på Utsira
Foto: Jan Kåre Ness / NTB
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Politikerne snur kappa etter vinden. Kommunene får en utvidet adgang til å stoppe uønskede vindkraftplaner.

Her blir det langt på vei snakk om å ha en vetorett.

Det er nemlig bred enighet om at vindkraftprosjekter nå skal behandles etter plan- og bygningsloven. I årevis har vindkraft på land vært regulert etter energiloven, og dermed har staten hatt makt til å kunne presse gjennom prosjekter hvor det har vært lokal motstand.

Men nå skal altså kommunene få mer makt til å kunne si nei til vindmøller.

Debatt: «Mer makt til kommunene i vindkraftsaker redder ikke naturen»

På den annen side legger politikerne opp til at kommunene skal få økonomisk kompensasjon for slike utbygginger. Dette blir resultatet av et kompromiss mellom Frp og regjeringspartiene. Et bredt flertall på Stortinget støtter en slik omlegging.

Motstanden og skepsisen mot vindkraft på land øker i befolkningen.

En undersøkelse fra Opinion forteller at 42 prosent er negative til vindkraft på land, mens 35 prosent er positive. Dette gjenspeiler seg også blant politikerne. Noe av den økte motstanden mot vindkraft på land skyldes at moderne vindmøller er blitt større enn det vi alle så for oss for 10–15 år siden.

Hensynet til sårbar natur må veie tungt. Men vi må ikke glemme at Norge vil trenge mer elektrisk energi i årene framover. Landet vårt har riktignok kraftoverskudd i år med normal nedbør, men ikke i tørre år. Samtidig må vi klare å innfri klimamålene på en god måte.

Da må vi erstatte fossil energi med elektrisk strøm.

Les også: «Miljøpartiet De Grønne ønsker ikke vindmøller på Øra»

Den politiske enigheten om framtidig vindkraftpolitikk er et godt kompromiss. Dette kan bidra til å dempe konfliktene. Samtidig er det en åpning for noen nye vindmøller der det er lokal tilslutning.

Nå er det opp til kommunene å være seg sitt ansvar bevisst. Det er ikke godt nok at ordførere er positive til vindmøller generelt, men vender tommelen ned for slike i egen bakgård. Vi minnes Bjørnstjerne Bjørnsons «Skit i Norge, leve Toten». Det er ingen farbar vei for å løse den globale klimakrisen.