Leder

Høie må svare på spørsmål

Forhåndsvarsling av krisetiltak utløser spekulasjoner i mediene og i befolkningen.

Oslo 20201103. 
Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på regjeringens pressekonferanse om kornavirus-situasjonen.
Foto: Terje Pedersen / NTB
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Den andre bølgen med koronapandemi har nådd Norge. Det er nesten like ille som det var i mars da landet ble stengt ned. Forskjellen er at vi nå heldigvis står bedre rustet til å slå viruset ned.

Kunnskapen om covid-19 er mye bedre.

Les også: Høie om koronasituasjonen: – Vi er inne i annen bølge

Helsemyndighetene vet mer om hvilke tiltak som virker. Kapasiteten når det gjelder testing og smittesporing er større. En vaksine kan være klar på nyåret.

Regjeringens og helsemyndighetenes informasjon til befolkningen har så langt vært tilfredsstillende. Tiltakene er stort sett blitt presentert på en forståelig måte med en begrunnelse som folk har akseptert. Regjeringens ukentlige pressekonferanser har tilfredsstilt et stort behov for informasjon.

Tirsdag sviktet det.

Tre statsråder med helseminister Bent Høie i spissen og to helsetopper på slep, hadde ikke noe nytt å fortelle. Helseminister Høie fortalte at vi er på vei inn i den andre bølgen i Norge og at det nå er alvor. Alt det visste vi fra før. Helseministeren varslet også nye kraftfulle tilstramninger denne uka.

Selv om han fikk mange spørsmål fra mediene ville han ikke ut med hva tiltakene skal gå ut på.

Kommentar: «Det er nesten utrolig at grinebiterne ikke har fått med seg at koronaen er livsfarlig»

Det er ikke bra. Forhåndsvarsling av krisetiltak utløser spekulasjoner i mediene og i befolkningen. Svært mange er nervøse for hva den andre bølgen vil medføre. Helseminister Høies beskjed om at det nå er alvor, demper ikke nervøsiteten når han ikke kan si hva regjeringen akter å gjøre for å slå tilbake bølgen.

Høie kan kutte ut pressekonferanser hvis han ikke har noe nytt å fortelle.

Grunnen til hemmeligholdelsen kan være at statsminister Erna Solberg i dag skal holde en koronaredegjørelse for Stortinget. Det er på høy tid.

Opposisjonen har etterlyst å bli trukket med i arbeidet med koronatiltakene.

Regjeringen har tiltatt seg en makt i koronasaken som kan være i strid med det gjeldende synet på maktfordelingen mellom Stortinget og regjeringen. Statsministeren bør komme oftere til Stortinget. Erna Solberg trenger å høre Stortingets mening.