Leder

Retten til en framtid

Det var Davids kamp mot Goliat. Norsk ungdoms krav om framtid mot statens Norges behov for oljeinntekter.

Bilde 1 av 2
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det har gått fire år siden Natur og Ungdom og Greenpeace Norge, senere også Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon, gikk til sak mot den norske staten for brudd på grunnlovens paragraf 112.

Dette er den såkalte miljøparagrafen som sier at alle har rett til et sunt miljø, og at naturressursene skal disponeres på en måte som sikrer denne retten, også for kommende slekter.

Først møttes partene i Oslo tingrett for tre år siden.

For lite har skjedd siden med klimasaken internasjonalt på grunn av USAs dysfunksjonelle ledelse, men svært mye har skjedd med kommende generasjoners bevissthet rundt hva slags verden de skal arve. Saken gikk videre til lagmannsretten, der klimaforkjemperne tapte igjen. Det var Davids kamp mot Goliat.

Norsk ungdoms krav om framtid mot staten Norges behov for oljeinntekter.

I dag starter den prinsipielle behandlingen av saken i Høyesterett. Stridens kjerne har vært regjeringens tildeling av blokker for oljeleting i Barentshavet. Kan miljøparagrafen virkelig hindre norske politikere, et flertall på Stortinget, fra å utvinne olje? Saken er så prinsipiell at Høyesterett samles i plenum.

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted mener saken ikke hører hjemme i retten.

Han frykter en politisering av norsk rett. Og mest av alt frykter regjeringen at Høyesterett gir saksøker medhold i sin lovforståelse og at dette vil få generell betydning for all norsk oljeutvinning.

Vi mener klimasakens enorme viktighet har ført den inn i de rette rammer. Det er ikke lenger tvil om at verden står på randen av en klimakatastrofe. Det er heller ingen tvil om at norsk olje bidrar til enorme utslipp av destruktive klimagasser og at åpning i Barentshavet vil svekke norsk evne til å nå målene om kutt av klimagassutslipp.

Samtidig står det i vår grunnlov at vi alle har en rettighet til «et miljø som sikrer helsen».

Gir Høyesterett klimaaktivistene rett, og utdelingene av konsesjoner i Barentshavet er ulovlige og må trekkes tilbake, vil det ikke bare være norsk historie. Det vil være en verdenssensasjon som vil bidra til økt press på internasjonale ledere. Når staten ikke tar ansvar, håper vi inderlig på at Høyesterett vil beskytte menneskene.

Mer fra: Leder