Leder

Holder dessverre nullen

Tiltak som skaper nye arbeidsplasser, må prioriteres på statsbudsjettet.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det meste var mørkt og trist i budskapet fra sentralbanksjef Øystein Olsen. For folk med store boliglån er det kanskje en gladmelding at Norges Bank holder styringsrenta uendret på null prosent.

For folk som har penger i banken, er det et nytt slag i ansiktet. Det er direkte ulønnsomt å spare i bank.

Null rente er derfor en oppfordring til forbruk. Det var da enda bra at Olsen sa at renta ikke skal ytterligere ned. Negativ rente vil bety at man må betale for å ha penger i banken.

Det viser hvor dårlig det står til med landets økonomi når renta skal bli liggende på null resten av året og antakelig hele neste år.

Landets produksjon er sørgelig svak. Ledigheten er enorm. Lønnsoppgjørene er dårlige.

Pensjonistene mister kjøpekraft. Elendig økonomi i landene vi handler med gjør den økonomiske situasjonen enda vanskeligere for oss.

Det ser veldig mørkt ut ved inngangen til vinteren. Pandemien vil gjøre det enda verre. Regjeringen må derfor bruke alle de pengene som må til for å holde folk i arbeid. Oljefondet flommer over av penger. Oljemilliardene må brukes til å holde folk i arbeid.

Arbeid blir en hovedsak i neste års valgkamp.

Vi oppfordrer den rødgrønne opposisjonen om å gå sammen om en politikk som setter arbeid på topp. Historisk har venstresiden alltid vært bedre enn høyresiden på å bekjempe arbeidsløsheten. Velgerne har også større tillit til venstresiden enn til høyresiden når det gjelder kampen mot ledigheten.

Staten må brukes mye mer aktivt for å holde hjulene i sving. Det statlige eierskapet må aktiviseres. Tiltak som skaper nye arbeidsplasser, må prioriteres på statsbudsjettet.

Høyre-siden er prinsipielt motstander av en aktiv stat i nærings- og sysselsettingspolitikken. Høyre og Frp har klokkertro på skattelettelser. Skattelettelser og høyrepolitikk har aldri virket i en krisetid.

Mer fra: Leder