Leder

Kollektiv fornuft

Korona-pandemien har naturlig nok forandret det økonomiske grunnlaget. NHO måtte gi etter, og den kollektive fornuften seiret til slutt.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Lønnsoppgjøret i industrien er i havn. Etter å ha forhandlet i over 22 timer på overtid ble LO-forbundet Fellesforbundet og YS-forbundet Parat enig med NHO-foreningen Norsk Industri om en løsning. 28.000 industriarbeidere slapp å gå til streik.

Les også: 28.000 arbeidstakere kan bli tatt ut i streik fredag

Korona-pandemien har naturlig nok forandret det økonomiske grunnlaget. Lønnsoppgjøret ble satt på vent til situasjonen ble litt mer oversiktlig. Partene sto langt fra hverandre da de møttes igjen i august, og de måtte raskt ha hjelp fra riksmekleren. Arbeidsgiverne sa null, null, null og atter null.

NHO ville ikke gi noe i generelt tillegg, ikke åpne for lokale tillegg, ikke gi lavlønnstillegg og heller ikke endre på teksten i tariffavtalen. NHO måtte gi etter på alle disse fire punktene.

Les også: – Jeg kjenner mange som sitter og venter på penger fra staten (+)

Partene ble til slutt enige om en økonomisk ramme som gir en lønnsvekst på 1,7 prosent. Med en anslått prisvekst på 1,4 prosent gir dette en gjennomsnittlig reallønnsvekst på 0,3 prosent. Det gis et generelt tillegg til alle på 50 øre i timen. Det innebærer en tusenlapp i året, noe som sikrer at ingen taper kjøpekraft.

Resten av rammen skal hentes ut gjennom lokale tillegg basert på økonomien i den enkelte bedrift. Mange bedrifter sliter som følge av korona-krisen, men det er også en del bedrifter som går rimelig godt.

Les også: «Et nulloppgjør forverrer sykepleiermangelen»

Mesteparten av årets lønnsoppgjør er allerede gitt i form av overhenget som blir med over fra i fjor. Dette utgjør 1,2 prosent av årets oppgjør. Det reelle tillegget i år blir altså bare en halv prosent. Den samlede rammen på 1,7 prosent skal også være malen for de kommende lønnsoppgjørene, både i privat og offentlig sektor.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Industriens tåleevne overfor utlandet må kort og godt sette grensen. Alternativet er at norske industriarbeidsplasser blir utkonkurrert. Fellesforbundet, med Jørn Eggum i spissen, har gjort en god jobb i lønnsforhandlingene.

Norsk Industris Stein Lier-Hansen var steil unødig lenge. Den kollektive fornuften seiret til slutt.

Mer fra: Leder