Leder

Tillit til hjemmekontor

Arbeidsgiverne i Spekter gir åpent uttrykk for mangel på tillit til arbeidsfolk. Det er uheldig og skadelig for samarbeidet mellom partene i arbeidslivet.

Oslo  20141204.
Administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten,   på  helsepolitisk lunsj som Spekter  arrangerte.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det var i Dagens Næringsliv torsdag at Spekter-leder Anne-Kari Bratten langet ut mot hjemmekontor-trenden. Utspillet oppleves av oss som svært lite konstruktivt.

Særlig peker hun på at det er mandag og fredag som er blitt populære dager. Antydningen er at hjemmekontor disse dagene er del av en oval weekend, altså en slags ekstra fridag, og at ordningen derfor misbrukes.

Hun hevder også at kvinner fort blir fanget opp i husarbeid.

Det er velkomment at hun problematiserer hjemmekontor. Dette var da heller ikke første gang hun tok bladet fra munnen. Også i juni var hun ute med samme budskap og sjargong.

Men hun har helt rett, det er en ordning som det er knytta mange utfordringer til. Hennes bekymring for at dagene blir for lange og at skillene mellom jobb og fritid viskes ut, deler vi fullt ut. Det er ikke et fullverdig arbeidsliv hvis veldig mange sitter hjemme.

Men vi forstår ikke Brattens gjentagende evne og vilje til nedlatenhet overfor arbeidstakere.

Hvorfor må hun bruke eksempler som dette: «Det kan være krevende at noen må ta 20-bussen til jobb, mens andre legger ut bilde av lunsj på terrassen på Instagram»?

Bratten er en uredd og ofte provoserende type. Det kan være forfriskende med folk som snakker i store bokstaver. Men hvorfor hun er så sleivete, og har så få faktisk funderte argumenter, når hun velger å utfordre en hjemmekontorordning som av helsemyndighetene stadig ses på som del av løsningen i denne krisetida.

Mindre press på kollektivtilbudet har vært en avgjørende faktor i smittevernet.

Vi i Norge har med rette kunnet slå oss på brystet for måten vi taklet pandemien på. Nå er det en tydelig tendens generelt at håndteringen politiseres, og at ordbruken blir hardere. Brattens oppgjør med folks bruk av hjemmekontor føyer seg inn i dette mønsteret.

Mangel på tillit er et svært dårlig utgangspunkt om man skal finne trygge, bærekraftige arbeidsformer framover.