Leder

Uryddig rolleblanding

Stortinget må trekke opp klare retningslinjer for hvordan konsulenter skal kunne brukes.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Konsulentselskapet PwC har fått en sentral rolle i utviklingen av et kjempestort IT-prosjekt for landets helsevesen.

Det handler om å realisere planene om et felles system for helsejournaler og bedre offentlig samhandling.

Les også: «Hvis ikke ledelsen i Arbeiderpartiet tar grep må den skiftes ut»

Det spesielle er at prosjektleder Are Muri er både privat konsulent og statlig byråkrat på samme tid. Han er ansatt og deleier i PwC. Dette konsulentselskapet har så langt tjent gode penger på prosjektet, og mer synes det å bli.

Det er Aftenposten som har avslørt disse forholdene, og nå er opposisjonen på Stortinget på krigsstien og forlanger gransking. Helseminister Bent Høie (H) har bedt Direktoratet for e-helse om en redegjørelse. Han mener at opposisjonen gjør lurt i å avvente svaret fra direktoratet.

Høie sier at departementet har vært kjent med at Are Muri er innleid som konsulent.

Ministeren hevder at det ikke er noe uvanlig ved dette. Det avgjørende er ifølge Høie å finne riktig balanse mellom innleide og ansatte. Strategidirektør Karl Vestli sier til Aftenposten at direktoratet er helt avhengig av å bruke konsulentmarkedet i denne type virksomhet.

Les også: Korona: «De ønsker at kommisjonens taushetsplikt skal gjelde i 100 år»

Allerede i 2014 ble Are Muri så sentral at han omtales som avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, mens han i realiteten var innleid konsulent fra PwC. Senere ble Muri prosjektleder og opptrer i en rekke sammenhenger på vegne av Direktoratet for e-helse, sågar via e-postadresse i direktoratet. I neste øyeblikk er Muri konsulent og bruker e-postadresse i PwC.

Dette synes i beste fall å være en uryddig rolleblanding.

Aftenposten har reist flere spørsmål enn avisen har fått gode svar. Derfor er det på høy tid at helseministeren kommer på banen. Videre må Stortinget trekke opp klare retningslinjer for hvordan konsulenter skal kunne brukes uten at det oppstår uklarhet om roller og ansvar. Det er ugreit å ha to hatter på hodet samtidig.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.