Leder

Smålig av regjeringen

Den politiske striden går på forståelsen av begrepet full lønnskompensasjon.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Permitterte får ikke feriepenger for den ekstraordinære lønnskompensasjonen. Det har regjeringen bestemt.

Deler av opposisjonen mener dette er i strid med Stortingets vedtak. Bakgrunnen er korona-pandemien og krisetiltakene som politikerne iverksatte i midten av mars.

Da vedtok Stortinget blant annet å forbedre permitteringsordningen.

Les mer: Mange ansatte får ikke feriepengene sine som lovet: – Dette er folk som føler seg sist i rekka

Ett av grepene her var å gi permitterte «full lønnskompensasjon» i 18 dager. Samtidig ble bedriftenes lønnsplikt ved permitteringer redusert fra 15 til to dager. Dermed snytes de permitterte for feriepenger neste år.

Dersom politikerne ikke hadde gjort endringer i permitteringsordningen, ville det ha blitt feriepenger på 15 dagers lønn.

Statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet viser til at det dreier seg om en offentlig ytelse som, i likhet med andre slike ytelser, ikke utløser feriepenger. Det gjelder eksempelvis for dagpenger til arbeidsledige. Den politiske striden går på forståelsen av begrepet «full lønnskompensasjon».

SVs Kari Elisabeth Kaski mener det er en tilsnikelse når regjeringen velger å tolke dette så snevert som mulig. Feriepenger er nemlig en del av lønna.

De permitterte har for øvrig måttet vente i månedsvis på å få utbetalt lønnskompensasjonen.

Nav har hatt svært store problemer med å håndtere den nye ordningen. Over 380.000 personer har fått innvilget slik kompensasjon, og samlet er det utbetalt 7,6 milliarder kroner gjennom denne ordningen.

Regjeringen har i utgangspunktet støtte fra Frp i tolkningsstriden. Frps Erlend Wiborg mener kompensasjonen er en form for dagpenger, men han utelukker ikke at Frp kan snu dersom det blir omkamp til høsten.

Og Kaski lover en ny runde, så siste ord er ikke sagt. For den enkelte permitterte er det riktignok ikke store summen feriepenger det er snakk om, men prinsippet er politisk interessant.

Det er smålig av regjeringen å legge en snever tolkning til grunn.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.