Leder

Kraften i vannkraft

Det mest fornuftige vil være først å få mer elektrisitet ut av hver dråpe vann som allerede renner gjennom våre kraftverk.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det ligger store muligheter i å utnytte dagens vannkraftverk bedre. Produksjonen i eksisterende vannkraftverk kan økes med mellom 11 og 15 prosent uten store naturinngrep. Årsaken til at dette ikke skjer ligger i skatteregimet.

Det er mer lønnsomt å investere i vindkraft i stedet. Vannkraft skattlegges gjennom grunnrente med 59 prosent. Vindkraft er pålagt ordinær selskapsskatt på 22 prosent.

Det er 1655 store og små vannkraftverk rundt om i Norge.

Disse kraftverkene forsyner Norge med 93 prosent av elektrisiteten som produseres her til lands. Det er bred politisk enighet om at epoken for storstilt utbygging av ny vannkraft er forbi. De urørte fossene og vassdragene skal forbli urørte.

Problemet er at turbiner, generatorer og det andre maskineriet er 50-60 år gammelt. Norges vassdrags- og energidirektorat anslår at det er behov for teknisk vedlikehold for 110 milliarder kroner de neste 40 årene.

Men nå lover Arbeiderpartiets Espen Barth Eide nye takter. Han forteller at opposisjonen på Stortinget har flertall til å endre skatteregimet allerede i høst.

Ifølge Ap-talsmannen er Ap, Sp, SV og Frp enige om å ta grep som gjør det mer lønnsomt å investere i oppgradering av vannkraftverk.

Da må i tilfelle regjeringen overkjøres av stortingsflertallet. Grepet ligger hovedsakelig i å øke friinntekten før skatt, altså ikke gå løs på selve grunnrenta i beskatningen. Espen Barth Eide går samtidig inn for å øke skatten på vindkraft.

Behovet for elektrisitet kommer til å øke i årene framover. Vi blir stadig flere nordmenn som bruker mer strøm hver for oss. Skal vi møte klimaendringene gjennom det grønne skiftet, må fossil energi avløses av ren elektrisitet. Ren strøm får vi fra vannkraft, vindkraft og andre fornybare kilder. Her må det bli både og, ikke et enten eller.

Men det mest fornuftige vil være først å få mer elektrisitet ut av hver dråpe vann som allerede renner gjennom våre kraftverk. Alternativet er at denne kraften bokstavelig talt går til spille.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Mer fra: Leder