Leder

Dårlig dialog

Samfunnet åpnes i rask takt, restaurantene fylles, gatene befolkes og tilværelsens letthet er tilbake. Da er det veldig viktig med presis kommunikasjon fra myndighetene om smittevernreglene.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Onsdag var en lærebok i kommunikasjonskaos. Dagen startet med en pressemelding fra idrettsminister Abid Raja om at alle under 20 år i fotball og andre idretter med «begrenset fysisk kontakt» kunne gjenoppta trening fra 15. juni.

Mange hjerter gledet seg.

Noen timer senere kom det ny melding, nå fra helsemyndighetene, om åpning av all barne- og ungdomsidrett fra 1. juni. Eller hvordan skal man ellers forstå «Foreslår åpning av all barne- og ungdomsidrett, inkludert kontaktidrett, på grupper på inntil 20 personer, fra 1. juni».

Forvirringen var total. Utover dagen ble det ryddet opp i, og slik vi forstår det er det ingen av datoene som gjelder.

Hva som skjer med breddeidretten, avklares i ny veileder 28. mai. Men korreksjoner er ofte vanskeligere å få gehør for enn den opprinnelige feilen. Og dessverre var det ikke første gang myndighetene har hatt for svak intern dialog om hvilket budskap de har ønsket å sende ut om idretten.

Det kan nesten se ut som om siden det «bare» er idrett, kan fotarbeidet tas lett på.

Det er også sånn at det kanskje ikke er klokt å kommunisere lempninger på reglene lang tid i forveien, som Raja uansett har gjort. Det er vanskelig å holde på respekten – for ledere, trenere, spillere og foresatte – for regler som er vurdert unødvendige.

Det er heller ikke bra for evnen til å holde på reglene når Folkehelseinstituttet tidligere har ønsket en raskere oppmykning.

Les også: Nesten halvparten av alle nye smittetilfeller i Oslo har skjedd her

«Det går en smule fort i svingene om dagen» forklarte helsedirektør Bjørn Guldvog etter onsdagens rot. Dagen etter var hans assisterende direktør ute på NRK og advarte om at skolene er strengere i sitt smittevern enn nødvendig.

Etter fire ukers skolegang for de minste og et skoleverk som har hatt enorme praktiske utfordringer, sier helsemyndighetene nå at dagene blir for korte og at skolene burde kunne ha mer normal drift enn nå.

Det er oppsiktsvekkende at kommunikasjonen mellom etatene ikke er bedre enn at dette oppdages før. Det hadde spart mange frustrerte ansatte og sikret et bedre skoletilbud for alle.