Leder

Nordsjøens muligheter

Den norske sokkelen er et kinderegg.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Arbeiderpartiet har utarbeidet en egen plan for Nordsjøen. Her ligger det nemlig store muligheter for den grønne omstillingen som så mange snakker om.

For over 50 år siden startet oljeeventyret i Nordsjøen. Nå kan Nordsjøen bli Europas CO2-lager, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre. Han vil ha fortgang i planene for fangst og lagring av karbon.

I tillegg bør det etter Ap-lederens mening produseres CO2-fri hydrogen av gass fra norsk sokkel. Og så ligger det store muligheter i å bygge kraftverk for havvind, som blant annet kan brukes til å elektrifisere olje- og gassplattformene.

På toppen av dette kan det utvinnes metaller på havbunnen.

Støre sier, nærmest til det kjedsommelige, at det ikke er snakk om å avvikle, men utvikle oljevirksomheten. Ap-lederen har et poeng. Her er det ikke et enten eller, men et både og.

Nå haster det med å komme i gang med fullskala karbonfangst og lagring. Stortinget har pålagt regjeringen å komme med en investeringsbeslutning «senest i statsbudsjettet for 2020». Men det er for lenge å vente til oktober. Støre vil ha en slik beslutning før sommeren.

Det bør flertallet på Stortinget sørge for.

Både Fortums søppelforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo og Norcems sementfabrikk i Brevik utenfor Porsgrunn er klare til å starte byggingen av de aktuelle anleggene for karbonfangst.

CO2-gassen fra disse kan så fraktes på båt til Vestlandet for i neste omgang å bli ført ned i rør til en klargjort brønn i Nordsjøen. Dette blir dyrt, og derfor må staten bidra stort for å få realisert prosjektene. Koronakrisen har medført at det haster enda mer enn før.

Nå gjelder det å hjelpe Industri-Norge over i en ny fase.

Den norske sokkelen er et kinderegg. Her er de snakk om tre positive effekter. Kontinentalsokkelen har sårt tiltrengt energi, kan bidra til å redde klimaet og gir godt grunnlag for verdiskapende arbeidsplasser.