Leder

Lønnstilskudd er en god idé

Regjeringen legger nå planer for hvordan Norge kan komme best mulig ut av koronakrisen. Da gjelder det å tenke nytt for å få fart på bedriftene som sliter.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

I dag kommer revidert nasjonalbudsjett. Tiltakspakken for den tredje koronafasen er varslet i slutten av måneden.

Over 400.000 nordmenn står nå uten arbeid. De fleste er heldigvis «bare» permittert, og de siste ukene har mange av disse fått jobbene sine tilbake. Men det er fortsatt langt fram til mer normale tilstander på arbeidsmarkedet. Norge har en god permitteringsordning som ble gjort enda bedre i første koronafase.

For abonnenter: Våre beste artikler om korona

LO har kommet med to konkrete forslag til ytterligere forbedring og tilpasning: Utvidelse av permitteringsperioden til å gjelde i 52 uker samt å innføre lønnstilskudd for å få flere tilbake i jobb.

Finansminister Jan Tore Sanner avviser ingen av LO-forslagene. Han henviser til et ekspertutvalg som vurderer de tiltakene som allerede er innført, hvordan de skal fases ut og hva de eventuelt skal erstattes med.

Permittering er en passiv ordning som gir mulighet til at de aktuelle arbeidstakerne enkelt kan tas inn igjen i jobb når konjunkturene snur. Båndene til jobben blir ikke kuttet. Alternativet er oppsigelser, og da er veien tilbake til arbeidslivet tyngre.

Les kommentar: Å være syk hjemme: «Bent Høie anno 2020 har kanskje litt å fortelle Bent Høie anno 2010»

For å hjelpe bedrifter som er rammet av koronakrisen har politikerne vedtatt en ordning med såkalt kontantstøtte. Her kan bedriftene få dekket store deler av uunngåelige faste kostnader for å komme seg over kneika.

Denne ordningen bør etter LOs mening kombineres med et lønnstilskudd. Da kan aktuelle bedrifter settes i stand til å ta inn ansatte raskere. Slike lønnstilskudd bør også kunne brukes til sårt tiltrengt kompetanseheving blant ansatte.

Lønnstilskudd vil være en aktiv ordning som hjelper ansatte og bedrifter – og som vil lønne seg for samfunnet. Dette er arbeidslinjen i praksis.

Da kan aktuelle bedrifter settes i stand til å ta inn ansatte raskere.