Leder

Tidenes politiflause

Evalueringen er knusende.

Oslo 20200504. 
Justis- og beredskapsminister Monica Mæland med ny frisyre på den daglige pressekonferansen i marmorsalen i Klima- og miljødepartementet.
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Politireformen var en flaggsak for Solberg-regjeringen. Det ble en tapersak for regjeringen i valgkampen. Reformen ble en kampsak for Senterpartiet. Den ble en vinnersak for partiet i valgkampen.

Sp har i det hele tatt mye å takke Høyre-regjeringen for.

Partiet hadde ikke gjort et så godt stortingsvalg uten de mange sentraliseringstiltakene fra Solberg-regjeringen.

Klok av skade har regjeringen satt nye sentraliseringsframstøt på vent. Nå konsentrerer man seg om å evaluere den skaden man har påført folk og samfunn. Som for eksempel politireformen.

Evaluering: «Nærpolitireformen» har gått ut over lokalpolitiet

Regjeringen bør fire flaggsaken nå som Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har studert den. Det viser seg at det som ble døpt nærpolitireformen, har gått ut over nærpolitiet.

Det som Sp og andre kritikere av reformen hevdet ville skje, har skjedd.

Evalueringen er knusende. Oppbyggingen av mer sentrale enheter har gått på bekostning av det lokale politiet. Reformen er gjennomført uten at man har hatt oversikt over kostnadene.

Departementet og politiet har ikke hatt en realistisk økonomisk og ressursmessig plan for gjennomføringen. Man skulle tro det dreide seg om Stortingsgarasjen og ikke landets politistyrke. Garasjesaken endte med at de ansvarlige måtte gå. I denne saken er ikke det mulig.

Frp som satt med hele rekka av ansvarlige justisministre, har gått av.

Det er mye å glede seg over for kritikerne av reformen. Ifølge rapporten er målene fortsatt ambisiøse. De oppleves som motstridende fordi det ikke er nok ressurser. Innbyggernes tilfredshet med politiets synlighet og tilgjengelighet er blitt dårligere.

Styringen av politiet må skje på en mer realistisk og helhetlig måte.

Dagens justisminister Monica Mæland fra Høyre finner lyspunkter i den mørke evalueringen. I rapporten heter det at reformen gradvis begynner å gi positive resultater. Statsråden er glad for de ordene. Blind høne finner også korn.