Leder

Ikke avlys lønnsoppgjøret

Årets lønnsoppgjør er satt på vent til høsten.

Oslo 20200310. 
Administrerende direktør i Norsk Industri Stein Lier Hansen (t.h) og leder i Fellesforbundet Jørn Eggum under oppstarten av årets lønnsoppgjør.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Koronakrisen har nemlig snudd opp ned på de økonomiske utsiktene. Nå antydes det fra arbeidsgiverhold at arbeidstakerne må vente til neste år. Usikkerheten er for stor, og mange bedrifter sliter alvorlig. Men Fellesforbundets Jørn Eggum mener det er for tidlig å avlyse årets lønnsoppgjør.

I år var det tid for et hovedoppgjør, og toppene i Fellesforbundet og NHO-foreningen Norsk Industri satte seg ved forhandlingsbordet 10. mars. To dager senere slo regjeringen korona-alarm, og Norge fikk en ny hverdag. Dermed ble lønnsforhandlingene avbrutt. Planen er at partene skal møtes igjen 3. august for å bli enige om veien videre. Norsk Industris Stein Lier-Hansen mener at gjeldende tariffavtale bør forlenges fram til våren 2021. Da blir det altså ikke noe lønnsoppgjør i år for noen.

Før koronakrisen traff oss lå det an til et rimelig godt lønnsoppgjør. Men det var da, og ikke nå. Vi må være forberedt på smalhans i lang tid. Bråbremsingen av norsk økonomi savner sidestykke i moderne tid. Arbeidsledigheten er rekordstor. Nå gjelder det å berge og trygge arbeidsplasser. På den annen side er det en del bedrifter som gjør det godt. Dagligvarehandelen går så det suser, og i noen industribedrifter kan det være rom for lokale tillegg.

Samtidig er det forventninger om lønnstillegg i offentlig sektor. Dette spenningsfeltet kan sette det indre samholdet i fagbevegelsen på prøve. Industriens tåleevne må være krittstreken for lønnstilleggene. Her må det ikke bli strekk i laget. Det vil svekke industriens konkurranseevne i forhold til andre land. Fagbevegelsens styrke er at samhold gjør sterk.

Norsk fagbevegelse har vist evne til å ta ansvar i nedgangstider. Det kan vi forvente også i år. Men det er for tidlig allerede nå å avlyse lønnsoppgjøret. Mye kan jo forandre seg på tre måneder. Begge parter må ha litt is i magen.