Leder

Liv og lære i politikken

Tidligere Arbeiderparti-byråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl, blir ny direktør i interesseorganisasjonen Norsk Eiendom. Problemet er at Dahl møter seg selv i inngangsdøra.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Dahl har i snart 30 år hatt ulike verv i Oslo Arbeiderparti og er stadig bystyrerepresentant og medlem av byutviklingsutvalget i hovedstaden.

Som Ap-byråd var hun med og frontet den kontroversielle innføringen av eiendomsskatt, som bystyrerepresentant er det forventet at hun skal forsvare den, men som ny direktør i Norsk Eiendom skal hun kjempe imot den. Foreningen representerer eiere av næringseiendom.

Les mer: Tidligere Ap-byråd ny sjef for eiendomsbransjen

«Vi fronter de sakene vi som arbeidsgiver eller forening til enhver tid er opptatt av», sier hun til Klassekampen, og innrømmer at hun som aktiv Ap-politiker kan måtte argumentere imot byrådsleder Raymond Johansen.

Å være politiker i Oslo er ikke en heltidsjobb. Å sitte i bystyret er for de fleste et arbeidskrevende verv man gjør ved siden av full jobb. Og vi har stor forståelse for at man må ta de mulighetene man kan i arbeidslivet og at alle politikere ikke kan bli fylkesmenn.

Isolert sett ønsker vi Dahl lykke til, men hennes valg er også del av et større, urovekkende mønster. En direktørjobb i Norsk Eiendom er nok et eksempel på at det er kort vei mellom politikk og påvirkningsindustrien.

Svingdøra mellom PR og politikk har gått fort det siste tiåret, og spinner stadig raskere. Dahls direktørjobb er atter et bevis på at de idealene og ideene man kjemper for som politiker ikke stikker dypere enn at man også kan stå på for det motsatte syn, gitt en annen arbeidsgiver.

Dagsavisen mener: «Ved hjelp av Arbeiderpartiet har de flertall i Stortinget for dette inhumane standpunktet»

Det er nok for mye forlangt å kreve hellighet av våre tillitsvalgte. Livet og hverdagens pragmatikk trumfer det meste. Men politikk må fortsatt være interessekamp og ikke en karrierevei. Det er ikke nødvendigvis noe godt signal til grasrota at det som er verdt å strekke seg etter for politikere eller eks-politikere generelt er toppjobber og gjerne i institusjoner som forfekter helt andre verdier enn Arbeiderpartiet tradisjonelt har stått for.

Partisekretær Kjersti Stenseng har selv etterlyst flere tradisjonelle arbeidsfolk som tillitsvalgte og aktive i Arbeiderpartiet. Det spørs hvor lenge de føler seg hjemme i Dahls parti.

Mer fra: Leder