Leder

Elendig beredskap

Statsministeren har ikke holdt valgløftet sitt.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Det er avgjørende for befolkningens tillit til myndighetene at kommisjonen som skal granske arbeidet med koronakrisen, undersøker veldig nøye i hvilken grad og på hvilken måte regjeringen hadde bygget opp en beredskap for en mulig ny pandemi. Etter det som allerede er avdekket om mangel på beredskapsplaner og utstyr, tror vi at kommisjonens svar blir at regjeringen var helt uforberedt. Det til tross for at offentlige utvalg og fagfolk har advart om at det kan skje.

Les også: Da beskjeden om permitteringer i Nordic Choice Hotels ble gitt, begynte Nita å gråte (+)

Statsminister Erna Solberg gikk til valg i 2013 på et løfte om bedre beredskap. Statsministeren har ikke holdt valgløftet sitt. Beredskap har ikke stått høyt på dagsordenen i de årene Erna Solberg har vært regjeringens sjef. Den manglende oppfølgingen av Stortingets pålegg om nye beredskapstiltak etter 22. juli-terroren er et eksempel på det. Riksrevisjonen påpekte det to ganger. Stortinget fulgte opp med hard kritikk.

Statsministeren har latt justisministere og beredskapsministere komme og gå som de var kunder i et varemagasin. Det er typisk at regjeringen ikke rakk å melde Norge tidsnok inn i EUs innkjøpsordning for medisinsk utstyr, til tross for at saken har ligget på regjeringens bord i mange år. Ap trodde for sin del at det var gjort for lenge siden.

Lest denne?: Pandemiforsker mener vi bare ser toppen av isfjellet i koronapandemien (+)

Regjeringen vil komme bedre fra den delen av kommisjonens rapport som gjelder håndteringen av den aktuelle krisen. Statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie, finansminister Jan Tore Sanner og justisminister Monica Mæland, alle fra Høyre, har stått fram på forbilledlig måte. Målinger viser at regjeringen har fått befolkningen med på de mest omfattende begrensninger på folks dagligliv i fredstid. Regjeringen har i tett samarbeid med Stortinget fått tverrpolitisk støtte til de økonomiske støttepakkene.

Hvis den gradvise tilbakeføringen til det normale samfunnslivet går like bra som regjeringens håndtering av koronakrisen etter at smitten kom til landet, har regjeringen lite å frykte av kritikk på dette området. Den manglende beredskapen er derimot sterkt kritikkverdig.

Mer fra: Leder