Leder

Trumps falske fred

Fredsforslaget kan fort vise seg å være så provoserende at det vil utløse ny uro og konflikt. Trumps fred kan bli en bombe.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

President Donald Trump flyttet først den amerikanske ambassaden i Israel til Jerusalem i 2018. Så skulle han denne uka skape fred i Midtøsten med «århundrets avtale».

Men alt den amerikanske presidenten gjør, blir feil. Alt han sier, er tull. Og summen av hans politikk i Midtøsten er potensielt farlig.

Les også: Mener Trumps fredsplan er en ydmykelse av palestinerne 

Han skaper bare mer uro og undergraver kontinuerlig mulighetene for å skape reell fred mellom palestinerne og Israel med sine enkle, ensidige løsninger.

En fredsløsning som i praksis ikke involverer palestinerne, som ikke bygger på dialog eller kontakt mellom partene, har selvsagt ingen troverdighet eller livskraft.

Konfliktens knute i Midtøsten kan virke umulig å løsne.

Verdenssamfunnet har prøvd i tiår, og Norge har tidvis spilt en sentral rolle som megler. Oslo-avtalen brakte partene sammen, men det var likevel ikke bærekraftig. Nå har verdens mektigste mann kommet med sin lenge forespeilede plan for fred. Den omtales som en «vinn-vinn-avtale».

Les også: Alle opposisjonspartier, unntatt ett, er negative til Trumps Midtøsten-plan

Ja, men bare for Israel.

Avtalen sikrer israelske, ulovlige bosetninger på okkuperte grunn og Israels behov for trygghet. For palestinerne betyr Trumps fred en sementering av den ulevelige situasjonen de har befunnet seg i og kjempet imot siden 1948.

Det er ikke et fredsforslag, det er et krav om overgivelse på vilkår diktert av seierherrene Israel og USA.

Palestinske ledere har allerede avfeid Trumps forslag. Palestinerne lar seg ikke kjøpe etter så mange år med rettferdig kamp. Trumps retorikk, hang til enkle løsninger og tro på dollarens kraft kan dessverre vise seg å bli alt annet enn en vei mot fred.

Særlig opprørende vil det bli når palestinernes nei til Trumps forslag vil bli spunnet politisk som at det er de som er urimelige og uvillige til å kompromisse for å skape fred. Avtalen er en felle.

Fredsforslaget kan fort vise seg å være så provoserende at det vil utløse ny uro og konflikt. Trumps fred kan bli en bombe.

Mer fra: Leder