Leder

En ubetinget helt

«Mine verdier ga meg ikke noe valg, jeg måtte stå ved hennes side». Det er kloke ord, gjennomsyret av solidaritet og samvittighet. Det kan koste 45 dager i fengsel.

OSLO  20160125.
Gunnar Stålsett,  under den europeiske lanseringen av rapporten fra sannhetskommisjonen for Øst-Timor (Chega rapporten), 20 år etter at Ramos-Horta og Belo mottok fredsprisen i Oslo. En rekke timoresiske, norske og internasjonale eksperter og akademikere deltar også. 

Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Tidligere Oslo-biskop og politiker Gunnar Stålsett er siktet og kan få ubetinget fengselsstraff for å ha lønnet en eritreisk kvinne.

Hun har i 14 år jobbet for Stålsett som vaskehjelp. Kvinnen har vært i Norge i 19 år og er ureturnerbar flyktning, en papirløs.

'Det betyr at hun ikke har fått asyl i Norge, men at hun heller ikke kan sendes tilbake til hjemlandet. Rundt 3000 mennesker i Norge er fanget i dette vakuumet.

Da hun begynte å jobbe hos Stålsett, var det lov å ansette en med hennes status. I 2011, da den rødgrønne regjeringen skulle vise at også den var hard i klypa i flyktning- og asylpolitikken, ble loven endret.

Det ble gjort ulovlig å ansette ureturnerbare flyktninger. Logikken er kjent i norsk myndighetsutøvelse. Bare tilværelsen er trøstesløs nok, vil samfunnsproblemet løse seg.

Men Stålsett sto ved hennes side. Påtalemyndigheten mener han har kjøpt «svart arbeid». Han gjorde det han mente var riktig. Og utviste sivil ulydighet.

Stålsett har vår absolutte støtte. Saken mot ham må frafalles. Ikke fordi Stålsett skal få særbehandling eller at noen er likere enn andre i møtet med lovens bokstav, men fordi loven er gal.

Lovhjemmelen som åpner for å straffe med fengsel for ulovlig å ansette, og gjennom det hjelpe, mennesker som er i en fortvilet situasjon, må endres.

Lovgivende politikere har allerede kommet på banen med forslag om endringer. Vi mener også Riksadvokaten inntil Stortinget får tatt tak, må se på rettspraksisen.

Som øverste leder for påtalemyndigheten, bør han sende signaler om at disse sakene ikke skal prioriteres. Siktelsen av Stålsett utfordrer den allmenne rettsfølelsen.

Arne Viste ble tidligere i høst dømt for å ha bistått papirløse flyktninger. Nå trues Stålsett med ubetinget fengsel.

Hvis vi skal sette mennesker som utviser nestekjærlighet i fengsel, er vi et land hvis moral er i ubehagelig drift mot høyre.

Mer fra: Leder