Leder

Ja til grønn flyskatt

Det vil koste langt mer å være forurenser i det Norge MDG ønsker å bygge.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Kristenfolket vil ta vare på skaperverket. Og flykter til Miljøpartiet De Grønne. 17.000 KrF-velgere ville valgt De Grønne hvis det var valg nå, skriver Vårt Land. Det er et grønt tegn i tida.

De Grønne gjorde et kjempevalg i september, og har klart å holde nivået utover høsten.

Snittet på målingene for november er 6,4 prosent. Partiet har nesten dobbelt så høy oppslutning nå som i februar.

De Grønne har et budskap som treffer. Og under LOs Kartellkonferanse på Gol var Raymond Johansen svært tydelig på at MDG måtte med på laget. Til NRK sa Oslos byrådsleder at Arbeiderpartiet kan samarbeide med MDG også i regjering.

Da MDG la fram sitt alternative budsjett, la de for dagen ekstreme ambisjoner for et grønnere Norge. Partiet vil ha kraftige avgifts- og skatteskjerpelser for å finansiere innsats for klimaet.

Av de 31 økte milliardene, skal 20 gå til klimatiltak. Det vil koste langt mer å være forurenser i det Norge MDG ønsker å bygge.

Det foreslås en kraftig økning i bensinprisen og en dreining av dagens flyskatt. Den sosiale slagsiden dette gir, jevnes ut med en omfordelende skattepolitikk.

Det er i dag for billig å fly. Derfor støtter vi De Grønnes forslag om å legge en avgift på alle flyseter som er i produksjon, uavhengig av om det er solgt eller ikke.

Avgiften på utenlandsflyginger vil være på 600 kroner. Det vil mest sannsynlig være en bråbrems på norsk luftfart. At det også blir dyrere å fly der toget utgjør et alternativ innenriks, virker klokt som prinsipp.

MDG er høye og grønne, og er blitt det på å sprenge rammene for hva som er politisk mulig. Partiet våger nå å peke ut en kurs som betyr knallharde valg.

Partiet tegner et bilde av et annet Norge, en annen verden. Sannsynligvis et langt mer realistisk bilde enn det noe annet parti vil driste seg til av taktiske årsaker.

Vi tror det må betydelig hardere lut til for å nå våre klimamål enn det regjeringen legger opp til. De Grønnes alternative budsjett kan fort være framtidas virkelige budsjett.

Mer fra: Leder