Leder

Et skritt i riktig retning

Ni av ti ansatte i privat sektor i Norge har ikke tjenestepensjonsopptjening fra første krone.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Lønna må nå folketrygdens grunnbeløp på like under 100.000 kroner, den ansatte være over 20 år og være ansatt i mer enn 20 prosent stilling før hun begynner å tjene pensjonspoeng – med mindre arbeidsgiver velger frivillig å gi den ansatte pensjon fra første krone. Det er det få arbeidsgivere som gjør.

Dette er en urettferdighet i det norske pensjonssystemet, som bør rettes opp.

I forrige uke kom en overraskende gladnyhet fra Rikslønnsnemnda: Alle ansatte i sykehusene, og de som jobber under 20 prosent, har rett til pensjonsopptjening.

Dermed får rundt 4.000 ansatte i sektoren med lave stillingsbrøker pensjonsopptjening, de aller fleste av dem unge kvinner. Dette er en viktig seier for fagbevegelsen.

Det var dette som var det store stridsspørsmålet under sykehusstreiken i sommer, da over 800 ansatte i seks ulike helseforetak ble tatt ut i streik.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) avsluttet streiken ved å ta i bruk tvungen lønnsnemnd – til store protester fra arbeidstakersiden.

Rikslønnsnemnda avgjørelse blir derfor tatt ekstra varmt imot i fagbevegelsen – den kom som manna fra himmelen, nesten bokstavelig talt.

Stortingsflertallet valgte tidligere i år å ikke ta stilling til et forslag fra Arbeiderpartiet og SV om å lovfeste pensjon fra første krone for alle, men sendte saken tilbake til partene ved å sette ned et partssammensatt utvalg som skal utrede den.

Argumentene mot tjenestepensjon fra første krone går langs flere linjer.

Fra arbeidstakersiden løftes det fram at dette vil koste 3,5 milliarder kroner. Andre viser til at opptjening i folketrygden skjer fra første krone, og at det finnes mekanismer i utbetalingen herfra som kompenserer lavtlønte.

Vi kan likevel ikke finne gode grunner til å videreføre et system som straffer de som fra før har minst å rutte med. Nå er første skritt tatt.

Så får vi bare håpe at utvalget som ble satt ned i sommer, kommer fram til en løsning som bidrar til å gjøre samfunnet vårt litt mer rettferdig.