Leder

Kongens trosplikt

Trosfriheten gjelder for alle nordmenn, bare ikke Kongen og de arveberettiga til tronen.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Lørdag blir prinsesse Ingrid Alexandra konfirmert som medlem av Den norske kirke. Bestefaren, kong Harald, har sørget for at prinsessen må gå i hans fotspor.

Prinsessen har intet valg. Hun kan ikke konfirmere seg borgerlig, konvertere til en annen religion eller være ikke-troende. Som tronarving må prinsesse Ingrid Alexandra nemlig bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion. Det framgår kort og godt av Grunnloven.

Statskirken opphørte riktignok som ordning 1. januar 2017, men Kongen må fortsatt bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion. I forkant av skillet mellom staten og kirken ville daværende kirkeminister Trond Giske (Ap) ha kong Haralds mening om den aktuelle paragrafen i Grunnloven. Svaret var at det er «naturlig» at Kongen fortsatt skal være medlem av den norske folkekirken. Og slik ble det.

Stortinget beholdt bekjennelsesparagrafen selv om det trolig var flertall for å fjerne den. Kongen brukte i realiteten sin beskjedne makt til å trosse de folkevalgte. Stortinget bøyde dessverre av.

Dette viser at Den norske kirke ikke er helt fristilt fra staten, for Kongen tror i praksis på vegne av hele nasjonen. Denne koblingen underbygger også argumentet om at kongedømmet i dag er en anakronisme. Men når vi først har en slik statsform, så burde Stortinget ha valgt et monarki uten bekjennelsesplikt.

Kong Harald har selv uttalt seg om denne striden. Da avviste han kritikernes påstand om at han med sitt råd til Trond Giske i 2008 forsøkte å stoppe skillet mellom kirke og stat.

«Jeg håper og tror de ser at jeg er et vanlig medlem av folkekirken. Jeg er til stede på bispevigsler som person. Jeg blir invitert og sier ja takk. Jeg er ikke lenger leder av den norske folkekirke, verken i navnet eller gagnet», sa kong Harald til NRK i januar 2016. Problemet er at kong Harald ikke er noe vanlig medlem av den norske folkekirken. Han er konge.

Makt og posisjon bør ikke gå i arv. I dette tilfellet er det altså plikten til å bekjenne seg til den evangelisk-lutherske tro som går i arv. Trosfriheten gjelder for alle nordmenn, bare ikke Kongen og de arveberettiga til tronen. Det bør være et tankekors i forbindelse med prinsesse Ingrid Alexandras konfirmasjon i Slottskapellet.

Mer fra: Leder