Land-for-land rapportering

Åpenhet om skatt i uland

I Dagsavisen Nye meninger.no den 8.november 2013 spør Odd Tarberg om Høyre

aksepterer norsk skattesnyteri fra u-land. Svaret på dette er selvfølgelig nei.

I de siste årene har det vært mye press på å få inngå skatteavtaler og åpenhetsavtaler med såkalte skatteparadiser. Dette synes Høyre er bra, og vi ønsker å fortsette det arbeidet – både med å inngå nye og å forbedre gamle avtaler. Disse skatteparadisene kan også virke konkurransevridende mot norske selskaper, og det er i Norges interesser å jobbe for mer åpenhet både av hensyn til utviklingsland og til egen konkurranseevne.

Jeg har forståelse for at Tarberg og andre som for eksempel Publish What You Pay Norge, Tax Justice Network og Changemaker har en utålmodighet etter reguleringer som hindrer skatteunndragelse og ulovlig kapitalflukt fra utviklingsland. Jeg deler denne utålmodigheten, og derfor er jeg glad for at det forslaget i statsbudsjettet under Land-for-land rapportering går lenger enn de krav som EU direktivet foreskriver. Dette betyr at Norge går foran i dette viktige arbeidet.

MEN – selv om Norge bør være et foregangsland, så må vi allikevel unngå at vi i for stor grad får særnorske krav som gir konkurransevridende effekt der norske selskaper taper i konkurransen mot andre selskaper. Dette kaller Tarberg et oppsiktsvekkende synspunkt. Jeg vil kanskje heller beskrive det som å ha minst to tanker i hodet samtidig; Vi må finne gode balanseganger mellom særnorske byrder i forhold til administrasjon og rapportering og ønsket om å være pådriver for en utvikling med større grad av global åpenhet og mindre grad av muligheter for ulovlig kapitalflukt fra utviklingsland. Det er viktig at vi oppnår suksess med første steg slik at vi faktisk raskt kan gå videre med robuste rapporteringsmodeller som er skalerbare nok til å favne om flere sektorer på sikt.

Det viktigste grepet nå er å få synliggjort hvor mye selskapene faktisk betaler til vertslandet. Bare det alene kan virke hemmende på korrupsjon, men også åpne for mulighet til å danne en opinion og stille spørsmål om virksomheten og prosessene i landet – ikke bare for befolkningen i vertslandet, men også for grupper og opinion i landene der de internasjonale selskapene hører hjemme. Dette er et viktig steg på en vei mot en bedre og mer åpen og rettferdig global næringspolitikk.

Siri A. Meling

Skattepolitisk talsperson for Høyre