Lambda-budsjettet er sprukket

Byrådets offisielle forutsetning for Tøyen-kompromisset i 2013 var at både et Tøyen-alterativ og Lambda i Bjørvika ville koste like mye, 1,6–1,7 milliarder kroner.

At kontrollregning av et Tøyen-alternativ med gjenbruk av det eksisterende anlegg ville koste under 1 milliard ble hverken av eksbyrådet eller Marianne Borgen (SV) tillagt vekt. I byrådets søknad om statsstøtte trekvart år senere var en ufullstendig Lambda-kalkyle, med 10 poster utelatt og prisstigning pr. 2019, blitt over 1 milliard dyrere, nesten 2,8 milliarder. Munch-museets direktør Henrichsen uttaler nå at 1 milliard allerede er brukt, med såvidt påbegynte grunnarbeider. Det vil si at Henrichsen, byrådets forlengede arm, vil ha oss til å forstå at over 1/3 av det fremtidige totalbudsjettet allerede er brukt. Beløpet tilsvarer ferdig utbygging på Tøyen. Kulturbyråd Hansen vil hverken gjennomgå byggebudsjettet for Lambda eller sette tak på kostnadene. Er det noen i bystyret som IKKE ser hvor dette bærer – et prosjekt kun for å tekkes den kommersielle utbygger med et for Munch underlødig bygg?