La oss enes om å stå sammen om det viktigste

DEBATT: Det føles tungt at alle private barnehager nå blir tatt «over en kam» fordi det dessverre er enkelte som har ødelagt for en hel sektor.

Av: Hilde Sofie Hjelseth, eier av Tronvik Gårdsbarnehage i Moss

 

Landsmøtet 2019, Private barnehagers landsforbund (PBL) sitt øverste organ står for døren. Mandag samles medlemsbarnehager fra hele landet, både liten og stor, enkeltstående og kjedebarnehager til to svært viktige dager.

Jeg har en stor forventning om at det der tydeliggjøres viktigheten av å stå sammen i en felles organisasjon.

Jeg har den siste tiden opplevd at noen bygger opp til mistillit og en splittelse i organisasjonen som jeg tror er svært uheldig. Det har kommet sterke påstander om at PBL bevisst jobber ekstra for de store kjedene, og at de støtter opp om store utbytter som blir tatt ut på bekostning av barna.

Det er så langt fra sannheten og en beskrivelse jeg absolutt ikke kjenner meg igjen i.

Jeg driver selv en enkeltstående barnehage og føler virkelig at PBL kontinuerlig jobber for oss både med større og mindre saker. Jeg tror ikke det går en uke uten at vi har fått bistand eller råd om lite eller stort fra PBL.

Jeg håper derfor PBL og landsmøtet er klare og tydelige på hva som er ekstra viktig for veien videre. Tydelige på at de er en arbeidsgiverorganisasjon og ikke et politisk parti, og at de som ikke vil være med på det må ta et selvstendig valg og ikke komme med mistillit eller beskyldninger som heller hører hjemme i den politiske diskusjonen.

Jeg synes det er fryktelig synd at den beskrivelsen av barnehagesektoren som nå har blitt ytret fra enkelt personer og i aksjonsgrupper den siste tiden blir oppfattet som den eneste sannhet. Jeg er svært glad for at barnehager som ikke driver forsvarlig eller som disponerer sine midler på helt feil måte stilles til ansvar for dette. Det er derfor viktig at det er lav takhøyde for å stille spørsmål, si ifra og varsle om saker som gjør en urolig.

Heldigvis gjelder dette svær få barnehager. Det føles derfor tungt at alle private barnehager nå blir tatt «over en kam» fordi det dessverre er enkelte som har ødelagt for en hel sektor.

Resultatet av dette er at jeg nå ser en endring i holdninger og tanker både i forhold til hvordan politikere uttaler seg og ikke minst i kommentarfelt i presse og på sosiale medier der ”mannen i gata” skriver sine synspunkter. Det har vært mange skremmende uttalelser..

Jeg har i alle år alltid vært stolt av å drive privat barnehage, og vært ydmyk over det ansvaret vi har med å tilby det vi mener er det beste tilbudet til det kjæreste foresatte levere til oss. Jeg har også vært stolt over resultater av den ”kampen” vi alle har kjempet i flere tiår for å få mer anerkjennelse og respekt for yrket og profesjonen vår. Nå føler jeg at vi er satt mange år tilbake igjen. Daglig kjenner jeg på følelsen av å måtte stå til rette for og forsvare hvorfor jeg driver barnehage, nettopp fordi jeg opplever å bli møtt med så mange nye fordommer jeg ikke kjenner meg igjen i.

Jeg mener at PBL skal og må være en medlemsorganisasjon for ALLE barnehager. Det kan ikke være enkeltpersoner eller ideologiske grupperinger som skal bestemme hvem som skal få være medlemmer i en arbeidsgiverorganisasjon som PBL, eller hvem de skal jobbe for.

PBLs øverste mål er å bidra til økt kvalitet og verdiskapning til det beste for barna. Dernest kommer foresatte, ansatte og eiere helt til slutt. Jeg håper derfor vi alle går ut fra landsmøtet tirsdag ettermiddag uten tvil om at det er denne rekkefølgen som prioriteres i PBL, og at man står samlet som organisasjon i hva som blir det viktigste å jobbe med fremover.

Jeg synes det er trist at store barnehagekjeder blir fremstilt synonymt med dårlige barnehager, og at det kun er profitt som er målet for disse eierne. Jeg har mange gode kolleger som leder eller jobber i kjedebarnehager. Samtlige viser en stolthet og har et stort fokus på pedagogikk og fag på lik linje med alle oss andre.

Jeg håper vi etter landsmøtet kan sitte igjen med en gjensidig respekt for hvordan vi driver barnehagene våre, og at alle ser viktigheten av et mangfold. Det blir derfor svært viktig at medlemmene som velges til nytt styre i PBL for neste periode står samlet om dette og er enige om å jobbe for alle medlemmenes interesser.

Arbeidet mot ny finansiering blir viktig fremover. En ny finansieringsordning uavhengig av hvilken kommune man bor i som ikke gir kommunene anledning til å spekulere i å kutte og spare penger på de viktigste i samfunnet vårt – barna.

Skal vi bli hørt av politikere er det svært viktig at vi står frem som en sterk, samlet organisasjon uten splittelse. Det vil være helt avgjørende for det viktige arbeidet som PBL nå skal jobbe videre med.

En ny finansieringsordning som gir den støtten man trenger for å oppfylle både bemanning og pedagognorm, og der det kuttes tilsvarende dersom man ikke oppfyller disse. Da blir det gode og forutsigbare barnehager, som gjør at eiere som driver alene også tørr å drifte som enkeltstående barnehage i fremtiden også.

Med ny finansieringsordning, gode tilsyn, brukerundersøkelser, klare lovverk, regler og normer  samt en lav terskel for å melde fra ved bekymring så mener jeg man sikrer at offentlig tilskudd kommer barn, ansatte og barnehager til gode. Skal man beholde enkeltstående barnehager må det jobbes for forutsigbare rammer, og ikke spres tvil om en hel sektor på bakgrunn av erfaringer fra ytterst få barnehager.

Jeg skal fortsatt bruke all min tid og energi på å drive god barnehage, men ser nå at vi også har en stor jobb foran oss med å snu dette forvridde synet på private barnehager. Den jobben må vi stå sammen om hvis ikke vi skal risikere at enda flere barnehageeiere velger å selge sine livsverk fordi utryggheten og holdningene vi nå møter hver eneste dag blir for stor påkjenning for enkeltpersoner.

Jeg har ikke møtt en eneste eier som driver barnehage kun for å tjene penger. Det ligger kloke og fornuftige pedagogiske tanker og visjoner bak hver eneste etablering, og alle skjønner at man ikke overlever lenge i denne bransjen dersom man ikke driver gode barnehager med fornøyde brukere.

Som sagt så er det viktigste for meg at PBL fortsetter videre som en samlet gruppe med et mangfold av barnehager.

Jeg ønsker ikke bo i et land som ikke omfavner alle, og jeg ønsker heller ikke være medlem i en organisasjon som ikke gjør det samme. Det må være rom for å være liten, stor, ideell, kommersiell så lenge man leverer den aller beste kvaliteten til barn hver eneste dag.

Jeg håper medlemmene i PBL (og i alle andre barnehager selvfølgelig) kan enes om å heller fremsnakke hva man selv står for, hvorfor man mener sin driftsform og pedagogikk gir den beste kvaliteten til brukerne, og ikke gå i «politikerfella» med å rakke ned på andres barnehager, pedagogikk og driftsform. Det viktigste må være å  stå for egne tanker, pedagogikk og handlinger.

Ja til mangfold og konkurranse som er med på å gi økt kvalitet i ALLE barnehager. Det føler jeg virkelig PBL jobber for, og håper så inderlig at det blir enighet om at det fortsatt skal jobbes for det i fremtiden også!

LES OGSÅ: Tronvik gårdsbarnehage nominert til årets barnehage 2018